Simon Skov

Simon Skov

Seniorrådgiver

Medlem af:

  Seniorkonsulent ved IGN, Københavns Universitet
  Ansat ved Skov & Landskab: 2000
  M. Sc. Biologi fra Aarhus Universitet: 2000.
  Speciale: Tøndersvamps biologi, spredning og skadesvirkning (karakter: 11/11)

  Projekter

  (L: projektleder, IGN: arbejdspakkeleder)

  • Pilotprojektet ”Brændsels­flis og Mikrosvampe”(J.nr. 1383/96-0008)
  • Økologiske konsekvenser ved recirkulering af flisaske (projekt nr. 033202)
  • Sundhedsrisikoen ved håndtering af flis til energiformål. (J.nr. 51161/00-0076) (L)
  • CD, folder og plakat. Danske Fjernvarmeværkers Forenings F&U (L)
  • Branchevejledning om skimmelsvampe på kraft- og varmeværker. I-bar. (L)
  • Flis og arbejdsmiljø. PSOprojekt nr. 4785 (4,5 mio.) (L)
  • Skimmelsvampe på flis. Jord til Bord-bar. 20-2003-02-01. (1 mio.) (L)
  • Skimmelsvampe på flis som faldunderlag. Sundhedsstyrelsen. (25 tkr.) (L)
  • Forbehandling og recirkulering af flisaske. PSOprojekt nr. 5317 (6,4 mio.) (L)
  • Web-formidling: www.flisfyring.dk. Dansk Fjernvarme (60 tkr.) (L)
  • Biologisk respons på flisaske i skove. Miljøstyrelsen (500 tkr.) (L)
  • Risikotræer i Århus Kommune. Århus Kommune (400 tkr.) (L)
  • Wood dust in pellets industry. Statoil, (75 tkr.) (L)
  • Træpiller og arbejdsmiljø. EFP, ENS (750 tkr.) (L)
  • Genanvendelse af flisaske. Dansk Fjernvarme (75 tkr.) (L)
  • Green Christmas (4,8 mio.) (L, IGN) (2012, igangværende)
  • Ashback. Frie Forskningsråd (28 mio.) (2013, igangværende)
  • Afbrænding af gyllefibre. Dansk Fjernvarme (105 tkr.) (L) (2012)
  • Forsyningssikkerhed og mere flis. Dansk Fjernvarme (90 tkr.) (L) (2012, igangværende)
  • Miljøeffekter af vejsalt og alternative tømidler. Vejdirektoratet (2013, igangværende)
  • UBS, Udvidet brændselssortiment. EUDP (3,4 mio.) (L, IGN) (2014, igangværende)
  • Alternative tømidler i Københavns Kommune (fornyet kontrakt i 2014)
  • Syrefældning af popler til flis (250 tkr.) (2015, igangværende)
  • BARSK (bare skuldre på juletræer) (840 tkr.) (2015, igangværende)
  • Flisaskes effekt på træers tilvækst og vitalitet (450 tkr.) (2015, igangværende)
  • ReKoBi (4,5 mio.) (L, IGN) (2015, igangværende)

   

  ID: 4233156