Simo Køppe

Simo Køppe

Professor

Primære forskningsområder

Videnskabsteori, psykologi og biologi, psykoanalyse, teoretisk psykologi, almen psykologi, socialisationsteori, æstetik, idehistorie, emergens, niveauteorier, krop-psyke, bevidsthed, ontogenese, psykiatrihistorie, psykologihistorie

Aktuel forskning

Ontologisk bestemmelse af det psykiske i relation til det biologiske og det samfundsmæssige. Videre arbejde med udvikling af en niveau- og emergensteori, som kan gestalte disse sfærers specificitet og evolutionsmæssige kontinuitet.
Almenpsykologisk beskrivelse af psykens opståen i ontogenesen, herunder specielt forholdet mellem krop og psyke, relation, amodal perception, skemaer m.m. I forlængelse heraf en be-stemmelse af socialisationsbegrebet og den implicitte struktur i forholdet mellem biologi, psykologi og sociologi.

Eksperimentel undersøgelse af etableringen af tværmodalitet hos børn, specielt forholdet mellem motorik og lyd. Foretages sammen med Susanne Harder og Mette Væver i regi af Center for Spædbørn.

ID: 8732