Simo Køppe

Simo Køppe

Professor

1974 Sidefag i Sprogpsykologi (exam.art.), Københavns Universitet

1975 Scholarstipendium, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet

1977 Mag.art. i psykologi, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet

1978-1979 1-årigt forskningsstipendim, Statens Humanistisk Forskningsråd og Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd

1979-1980. 15 måneders forskningsstipendium under Statens humanistiske Forskningsråd, initiativet: Forskning om forskning

1980-1983. Kandidatstipendium ved Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet

1983-1986. Seniorstipendim ved Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet

1986-1989 3-årigt forskningsstipendium under Statens Humanistiske Forskningsråd og Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd.

1990 ph. d. i Biologi. (lic. scient). Københavns Universitet

1991-1995 Adjunkt i Humanistisk videnskabsteori, Psykologisk Laboratorium. Københavns Universitet

1996 lektor i videnskabsteori ved Institut for psykologi, Københavns Universitet

2004 Disputats i medicin (dr.med.): Neurosernes opståen og udvikling i 1800tallet  

2005 Indvalgt i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

2011 Professor mso i Psykologiens videnskabsteori og historie

Uddannelse

exam. art. i sprogpsykologi; mag.art. i psykologi, ph.d. i biologi

ID: 8732