Rune Iversen

Rune Iversen

Lektor

Primære forskningsområder

Neolitikum, neolitisk kunst, 4. og 3. årtusinde f. Kr., tidligneolitikum, mellemneolitikum, senneolitikum, tidligste bronzealder, materielle og kulturelle grænser, kontinuitet og forandring, kulturel diversitet og identitet, migration, arkæolingvistik.

 

Aktuel forskning

  • Forskellige aspekter af neolitisk kunst.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på en række kurset på både BA- og KA-niveau inkl.: Arkæologisk periodekursus 3 (neolitikum og bronzealder i Danmark og Nordeuropa); Arkæologisk dokumentation og analyse, Arkæologisk udgravningsteknik; Introduktion til arkæologi; Europæiske forbindelser; Skandinavisk arkæologi.

Specialevejledning

Jeg vejleder hovedsageligt specialer inden for perioderne neolitikum og bronzealder men også specialer af mere metodisk og teoretisk karakter, der går på tværs af periodeinddelingerne.

Jeg har vejledt 14 specialer siden 2016.

Vejledning af ph.d.- og postdocprojekter

Mikkel Johansen Nørtoft (ph.d.): Social dynamics in Neolithic and Bronze Age Europe: Investigating the male-dominance narrative through archaeology, aDNA, and linguistics.

Rebecca Bristow (ph.d.): Breaking with Tradition: Investigating the disappearance of figurative representations in west-Central Europe during the fifth millennium BCE. A world without images: The absence of figurines in Early Neolithic Northern Europe – University of Copenhagen (ku.dk)

Mathias Paul Bjørnevad-Ahlqvist (postdoc): Deep histories of migration: the Early Neolithic around the North Sea – University of Copenhagen (ku.dk)

Valeska Becker (postdoc): A world without images: The absence of figurines in Early Neolithic Northern Europe – University of Copenhagen (ku.dk)

ID: 1800807