Rune Iversen

Rune Iversen

Lektor

Uddannelse

2014       Ph.d., Saxo-instituttet, afd. for Arkæologi, KU.

2007       Mag.art. i Forhistorisk Arkæologi, Saxo-instituttet, KU.

Ansættelse

2020       Lektor, Saxo-instituttet, afd. for Arkæologi, KU.

2015-20  Tenure track adjunkt, Saxo-instituttet, afd. for Arkæologi, KU.

2015       Postdoc, Saxo-instituttet, afd. for Arkæologi, KU.

2014       Ekstern lektor, Saxo-instituttet, afd. for Arkæologi, KU.

2014       Arkæolog, Museum Nordsjælland.

2010-14  Ph.d.-kandidat, Saxo-instituttet, afd. for Arkæologi, KU.

2007-10  Museumsinspektør, Kroppedal Museum.

Forskningsbevillinger og stipendier

2021        Carlsbergfondets Young Researcher Fellowship – A World  without Images: Uncovering the absence of figurative representations in Early Neolithic Northern Europe.

2020         Danmarks Frie Forskningsfond (DFF), Forskningsprojekt 2 – Deep histories of migration: the early Neolithic around the North Sea.

2015         Postdoc stipendium, VELUX Fonden/Museum Østjylland.

2010         Individuelt ph.d.-stipendium, Danmarks Frie Forskningsfond.

2005-15    Mindre bevillinger opnået fra: Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond, Farumgaard-Fonden, Lillian og Dan Finks Fond etc.  

Redaktion og bedømmelsesudvalg

Redaktør af Danish Journal of Archaeology siden 2016.

Medlem af ph.d.-bedømmelsessudvalg, Universitet i Oslo (UiO), 2021/22.

Bedømmelse af forskningsansøgninger for det polske forskningsråd, National Science Centre Poland (NCN), executive agency of the Polish Ministry for Science and Higher Education, 2019 og 2020.

Medlem af redaktørgruppen for tidsskriftet SKALK, siden 2019.

Medredaktør af British Archaeological Reports (BAR), International Series, vol. 2888, 2018.

Fagfællebedømmer på tidsskrifterne: PLOS ONE; Germania; European Journal of Archaeology; Acta Archaeologica; Journal of Neolithic Archaeology; Current Swedish Archaeology; Danish Journal of Archaeology; Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie; Kuml; Gefjon; By, Marsk og Geest samt på div. konference/symposieberetninger.

Institutionelle hverv

Medlem af styregruppen for UCPH School of Archaeology, 2022-

Uddannelsesleder, forhistorisk arkæologi, 2022-.

Leder af ph.d.-bedømmelsesudvalg, 2021/22.

Medlem af studieordningsudvalg for ny BA-uddannelse på arkæologi, Saxo-instituttet 2021.

Medlem af udvalg for uddannelsesevaluering af forhistorisk arkæologi, Saxo-instituttet 2020.

Medlem af bedømmelsesudvalget for ph.d.-ansøgninger, Saxo-instituttet, 2019 og 2020.

Medlem af studieordningsudvalg for ny KA-uddannelse på forhistorisk arkæologi, Saxo-instituttet 2017.

Medlem af forskningsudvalget, Saxo-instituttet, 2016-19.

Suppleant i studienævnet for forhistorisk arkæologi, Saxo-instituttet, siden 2016.

Ph.d.-repræsentant i Forskningsudvalget på Saxo-instituttet, 2012-13.      

Suppleant i ph.d.-udvalget på Det Humanistisk Fakultet, KU, 2010-11

Tillidsposter uden for organisationen

Medlem af råd: Arkæologisk Arbejdsgruppe, Slots og Kulturstyrelsen, 2016-2022.

Medlem af udvalg for etablering af national fond til beskyttelse af truede fortidsminder, Slots og Kulturstyrelsen, 2016.

Medlem af ekspertgruppe til udviklingen af arkæologiske strategier for udgravningen af lokaliteter fra yngre stenalder, Slots og Kulturstyrelsen, siden 2014.

Formand for magisterklubben (DM) på Kroppedal Museum, 2010.

Uddannelse

Ph.d.

ID: 1800807