Rasmus H.C. Dreyer

Rasmus H.C. Dreyer

Undervisningsassistent

Den tidlige danske reformation og Hans Tausen.

Jeg arbejder særligt med den tidlige danske reformationsbevægelse, dens teologi og dens påvirkning fra samtidige teologer i Europa. I mit forskningprojekt vil jeg vise, hvilke særlige teologiske kendetegn de danske reformatorer har. Den traditonelle hovedperson, Hans Tausen (1494/98-1561) er kalejdoskopet, som den danske reformation vil blive set igennem. Sådan vil det blive tydeligt, hvor ærinde, nuance og tro falder sammen hhv. adskiller sig mellem de danske reformatorer, deres samtidige og deres tyske forbilleder og forlæg. 

I forbindelse med projektet har jeg undervist på kandidatuddannelsesn i teologi under overskriften "Den radikale danske reformation? Reformationerne i Viborg, København og Malmø", hvor jeg særligt har fokuseret på den danske reformations mere voldsomme sider; for, hvad sker der, når man læser de danske reformatorers skrifter og 'tager dem ordet'?

Den endelige afhandling vil:

  • med en fornyet læsning af Hans Tausens tidlige skrifter (før 1536) kritisk revurdere receptions- og forskningshistoriens opfattelse af Tausen som 'luthersk'. Den hidtidige receptions  problem består i en applicering af dogmatiske rubriceringer, som er fremmede for tiden, Tausen og de danske reformatorers skrifter.
  • Projektet vil i stedet gøre gældende, at Tausen og danskernes skrifter fremviser en flersidighed og afhængighed af forskellige reformatoriske teologer, hvis fællesnævner findes i selve den 'reformatoriske' teologi, altså i ærindet: reformation.
  • Dertil må en sådan fornyet bestemmelse af Tausen og danskernes teologi derfor arbejde ud fra en forståelse af kontinuitet, der dels er bagudrettet (traditionen, herunder den monastiske baggrund såvel som den senmiddelalderlige humanisme) og fremadrettet (den reformatoriske udvikling med særlig henblik på den danske reformation og dens konsekvens).

ID: 32449826