Midler til eksperiment med forskningsintegration i undervisningen

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Rasmus H.C. Dreyer (Modtager)

Dette eksperiment knyttes til faget Kirkehistorie 3 på bacheloruddannelsen i teologi, hvor vi undersøger reformationen og dens reception. Den obligatoriske del af kirkehistorieundervisningen er normalt karakteriseret af introduktioner og kildelæsninger, men med dette projekt integreres en ny måde at bruge kilder på i forskningen, nemlig digitale redskaber anvendt i VELUX-projektet Managing Melancholy. Dynamics of Theology and Medicine in 18th Century Denmark-Norway (MM).​ Vi gør indledningsvis de studerende i stand til at forstå aktuelle og internationale forskningsdiskussioner ved at introducere state of the art-forskning i undervisningen i form af internationale gæsteundervisere inden for reformation, pietisme og grundtvigianisme.

Dernæst involverer vi de studerende i selve den historiske forskning via en forskningslignende proces ved at lade dem læse og studere svært tilgængelige håndskrevne kilder fra perioden. Det gør vi ved hjælp af AI-programmet TRANSKRIBUS, der kan transskribere kilder skrevet med gotisk håndskrift. Dermed kan vi anlægge et bottom-up-perspektiv ved at inddrage lægfolks perspektiver og supplere de klassiske kirkehistoriske kilder produceret af magthavere og teologiske eksperter med såkaldt almindelige menneskers stemmer. Efter indføring i programmet vil de studerende (støttet af underviserne og studentermedhjælpere fra MM) selv anvende fremgangsmåden til at læse små upublicerede udvalgte kilder, som derefter kan inddrages i de studerendes skriftlige eksamensopgaver. Efter aftale med redaktionen af tidsskriftet Kirkehistorisk Samlinger udgiver vi en særudgave med nogle af de transskriberinger, de studerende har produceret. Således kan de studerende bidrage til forskningen ved velafgrænsede opgaver inden for datatilvejebringelse og transskription af kilder.
PI: Adjunkt, ph.d. Rasmus H.C. Dreyer
Medansøgere: Lektor, Tine Reeh og ph.d.-stipendiat Benjamin Brandt Christiansen – alle Afd. for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, medlemmer i VELUX kernegruppeprojektet Managing Melancholy.
Tildelingsdato26 apr. 2022

    Forskningsområder

  • Forskningsintegration

ID: 336819872