Rasmus Grønved Nielsen

Rasmus Grønved Nielsen

Lektor

Lektor i forvaltningsret, dr.jur. på afhandlingen "Forvaltningskontrakter" (2021)

Primære forskningsområder

Forvaltningsret i almindelighed og særligt med fokus på 1) "forvaltningsformueret", dvs. forvaltningsmyndigheders optræden i privatretlige sammenhænge, fx som aftaleparter, ansvarssubjekter, selskabsdeltagere, kreditorer, procesparter etc., 2) europæisk forvaltningsret, særligt betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og 3) forvaltningsrettens historie.

Aktuel forskning

Forvaltningsvirksomhed i formueretlig belysning: Myndigheder som aftaleparter, skadevoldere, selskabsdeltagere, kreditorer, rettighedshavere og procesparter (monografi)

Forvaltningsrettens historie, herunder udgivelse af A.F. Kriegers prisopgave fra 1839 om domstolsprøvelse af forvaltningsakter og hyldestskrift i anledning af 100-året for Poul Andersens epokegørende disputats

Undervisnings- og vejledningsområder

Forvaltningsvirksomhed i formueretlig belysning, Forvaltningsret, Offentlige myndigheders erstatningsansvar, Erstatning og kontrakt

ID: 172786598