Rasmus Grønved Nielsen

Rasmus Grønved Nielsen

Lektor, Adjunkt

Uddannelse

2021: Dr.jur., Københavns Universitet (disputats: "Forvaltningskontrakter - Retlige studier over forvaltningens aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt henblik på myndighedsudøvelse")

2016: Cand.jur., Københavns Universitet

2014: BA.jur., Københavns Universitet

2011: Studentereksamen (STX), Faaborg Gymnasium

 

Ansættelser

Aug. 2022 - nu: Lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Maj 2021 - jul. 2022: Adjunkt, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Feb. 2021 - Apr. 2021: Videnskabelig assistent, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Nov. 2017 - jan. 2021: Ph.d.-stipendiat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (inkl. fire måneders barsel)

Jan. 2017 - okt. 2017: Ekstern lektor hhv. undervisningsassistent, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Aug. 2016 - okt. 2017: Advokatfuldmægtig, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Nov. 2012 - jun. 2016: Stud.jur./stipendiat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Jan. 2011 - feb. 2012: Studentermedhjælper, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

 

Interne hverv

2023 - nu: Ph.d.-koordinator

2023 - nu: Koordinator, Forskningsgruppen for almindelig forvaltningsret

2022 - nu: Fagleder, forvaltningsret (4. semester)

 

Andre hverv mv.

2023 - nu: Redaktør, Forvaltningsretlig studieserie (www.jura.ku.dk/almindelig-forvaltningsret) (ulønnet)

2023 - nu: Bestyrelsesmedlem, Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark (ulønnet)

2022 - nu: Medlem af og sekretær for styrelsen af den danske lokalafdeling af De nordiske Juristmøder (ulønnet)

2022 - nu: Bestyrelsesmedlem, Fonden til støtte for retsvidenskabelig forskning ved Københavns Universitet (ulønnet)

2022 - nu: Bestyrelsesmedlem, Det finneske legat (ulønnet)

2021 - nu: Formand, Taksationskommissionen for Sjælland mv.

2021 - nu: Medredaktør, Miljøretlig Forskningsportal (MRF) (ulønnet)

2020 - nu: Bestyrelsesmedlem, Juridisk Forening, København (ulønnet)

2017 - nu: Responderende virksomhed

2018 - 2019: Medredaktør, Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD)

2016 - 2018: Forfatter, EU-Karnov

 

Forskningsophold mv.

2022 (okt.-nov.): Forskningsophold, Universitetet i Bergen, Det Juridiske Fakultet

2018 (okt.-dec.): Forskningsophold, Universitetet i Bergen, Det Juridiske Fakultet

2014 (aug-dec.): Udvekslingsophold, Duke University, School of Law

 

Uddannelse

dr.jur.

ID: 172786598