Peter J. Hancke Rossel

Peter J. Hancke Rossel

Emeritus

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er fagleder på videnskabsteoridelen af Metodekurset på medicinstudiets 4. semester, Etik og Videnskabsteori  på MPH og Cand.scient.san.- uddannelserne. Jeg er kursusleder på Studium Generale på tandlægeuddannelsens 3. semester og kursusleder på Ph.d.-kurserne Medicinsk Filosofi & Etik A og Medicinsk Filosofi og Etik B.

Desuden underviser jeg i etik på medicinstudiets 8. semester, FSV-uddannelsen og Molekylær biomedicin.

Aktuel forskning

Mit kerneområde er de etiske aspekter af daglig klinik og forskning, specielt det informerede samtykke og de etiske begrundelser herfor. Jeg er desuden interesseret i fordelingsretfærdighed og prioriteringer inden for sundhedsvæsenet, organtransplantationer, eksperimentel etik og naturaliseret etik i et evolutionært perspektiv, samt sjæl-legeme problemet.

Jeg arbejder aktuelt med et nutidshistorisk case-study vedr "Brystkræftprojektet": En undersøgelse af to forskellige former for behandling af brystkræft, hvor patienterne blev randomiseret til hhv. tumorectomi og mastectomi - men hvor randomiseringen blev holdt skjult for patienterne.

Desuden arbejder jeg aktuelt med eksperimentel etik og etik i et evolutionsbiologisk perspektiv, et forskningsfelt, hvor man undersøger moralske vurderinger og beslutninger med metoder fra neurovidenskabelig moralpsykologi (fMRI), evolutionspsykologi, socialpsykologi og i et evolutionsbiologisk perspektiv.

ID: 7101