Peter J. Hancke Rossel

Peter J. Hancke Rossel

Emeritus

Uddannelse

 - 1977: Mag.art. i Idéhistorie, Århus Universitet

 - 1972: Bifagseksamen i Idéhistorie, Århus Universitet

 - 1969: Mat-fys. studentereksamen, Århus Akademi

 - 1964: Boghandleruddannet, Ålborg

Ansættelser

 - 1993: Lektor i Medicinsk Videnskabsteori, Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori, Københavns Universitet
 
 - 1992- 1993: Lektorvikar i Medicinsk Videnskabsteori, Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori, Københavns Universitet

 - 1988-1992: Adjunkt i Medicinsk Videnskabsteori, Enheden for Medicinsk Videnskabsteori, Københavns Universitet

 - 1988: Lektorvikar i Medicinsk Videnskabsteori, Enheden for Medicinsk Videnskabsteori, Københavns Universitet

 - 1986-1987: Forskningsstipendiat, Institut for Almen Medicin, Århus Universitet

 - 1983-1985: Forskningsstipendiat, Institut for Almen Medicin, Århus Universitet

 - 1982-1985: Undervisningsassistent i Medicinsk Filosofi og Videnskabsteori, Det lægevidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

 - 1981-1982: Forskningsstipendiat v. bevilling fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

 - 1980-1981: Undervisningsassistent i Medicinsk Filosofi og Videnskabsteori, Det lægevidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

 - 1979: Forskningsstipendiat v. bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd

Projekter

 - 2008: Medansøger på en ansøgning til NordForsk om etablering af Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics. Der er bevilget 900 000,00 NOK for perioden 2009-2011. Hovedansøger er Professor Lennart Nordenfelt, Department of Medicine and Health, Linkøbing University og desuden deltager enheder/centre i medicinsk filosofi og etik fra Stockholm, Helsinki, Oslo, Reykjavik, Tartu og Vilnius.

 - 199?: 3-årig fællesbevilling fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og Statens Humanistiske Forskningsråd til projektet "Behandler-patient kommunikation i forbindelse med deltagelse i biomedicinske forskningsprojekter" (Bevillingshaver: Peter Rossel).

 

Forsknings- og uddannelsesophold i udlandet

 - 1996: Forskningsophold, Center for Bioethics, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.

 - 1981-1982: Forskningsophold, The Hastings Center, New York, USA (finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd).

Øvrigt

 - 2008: Formand for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode

 - 2002-2005: Formand for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode

 - 1988-1992: Næstformand i Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode

 - 1988: Medstifter af Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode

 - 1988-1992: Advisory editor (medical ethics): Social Science and Medicine

 

Æresbevisninger

 - 1995: Haraldprisen (Københavns Universitets undervisningspris)

 - 1976: Århus Universitets sølvmedalje for prisopgaven: "Videnskabsteori og forskningspraksis: Formale contra materaile/sociale kriterier for videnskabelighed."

ID: 7101