Oluf Borbye Pedersen

Oluf Borbye Pedersen

Gæsteprofessor, Klinisk professor

Medlem af:

 • Intern medicin: infektionsmedicin

 • Intern medicin: endokrinologi

Oluf Borbye Pedersen, Professor, dr.med. (ORCID: 0000-0002-3321-3972)

Nuværende stilling
Forskningsleder ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Blegdamsvej 3B, 2200 København; Professor i human metabolisme og metabolisk genetik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Uddannelse og karriere
Læge fra Aarhus Universitet (1972); guldmedaljeafhandling fra Aarhus Universitet (1972); medicinsk doktorgrad (dr. med.) fra Aarhus Universitet (1983); speciallægeuddannelse ved Århus Universitetshospital; autoriseret af Sundhedsstyrelsen som specialist i Intern Medicin (1987) og Endokrinologi (1987); overlæge og forskningsdirektør på Steno Diabetes Center og Hagedorn Research Institute, København, et førende europæisk diabeteshospital (1989 - 2010); direktør for Lundbeckfondens internationale Center of Excellence i human genomforskning – www.lucamp.org (2007-);  forskningsdirektør for Section of Metabolic Genetics, Novo Nordisk Foundation Center for Metabolic Genetics 2010-2015; adjungeret professor i Molekylær Diabetologi ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (1995-2000); adjungeret professor i Molekylær Diabetologi ved Aarhus Universitet (2001-2012); professor i Molekylær Metabolisme ved Københavns Universitet (2008 - ); professor i Metabolisk Genetik, Københavns Universitet (2010 -); Gæsteprofessorater i 3,5 år ved Harvard Medical School, Boston og Peking Union Medical College og Beijing Genomics Institute.

Akademisk vejleding
Universitets-vejleder for 58 doktorander, der har opnået de akademiske grader: dr. med. (n=10) eller PhD (n=48) og for 60 specialestuderende.

Videnskabelig produktion
Forfatter til 770 originale forskningsartikler i internationale videnskabelige tidsskrifter, som er vurderet af uafhængige sagkyndige. Flere af artiklerne er offentliggjort i kritiske og indflydelsesrige videnskabelige tidsskrifter som New England Journal of Medicine (8); Nature (14); Nature Genetics (40); Nature Communications (13); Nature Microbiology (3); Nature Biotechnology (2); Nature Methods (1); Nature Protocols (1); Science (1); PNAS (3); Lancet (4); PLOS Genetics (12); Am J Hum Gen (7); J Clin Invest (10); PLOS Medicine (3); Diabetes (77); Diabetes Care (19); Diabetologia (98); and JCEM (61). Har yderligere forfattet > 100 videnskabelige oversigtsartikler eller bogkapitler.

De videnskabelige arbejder citeres mere end 10.000 gange hvert år af andre internationale forskere: Web of Science (Clavariate Analytics) 5 marts, 2020; total citationer 50,329; h-index: 101. Google Scholar 5 marts, 2020: total citationer 139,611; h-index 132. Er af det uafhængige amerikanske analyseinstitut Clarivate Analytics vurderet til at være blandt verdens mest indflydelsesrige videnskabsfolk.

Udvalgte videnskabelige artikler

Molekylærgenetik og metabolisme

 • Albrechtsen A, Grarup N, Li Y, Sparsø T, Tian G, Cao H, Jiang T, Kim SY, Korneliussen T, Li Q, Nie C, Wu R, Skotte L, Morris AP, Ladenvall C, Cauchi S, Stančáková A, Andersen G, Astrup A, Banasik K, Bennett AJ, Bolund L, Charpentier G, Chen Y, Dekker JM, Doney AS, Dorkhan M, Forsen T, Frayling TM, Groves CJ, Gui Y, Hallmans G, Hattersley AT, He K, Hitman GA, Holmkvist J, Huang S, Jiang H, Jin X, Justesen JM, Kristiansen K, Kuusisto J, Lajer M, Lantieri O, Li W, Liang H, Liao Q, Liu X, Ma T, Ma X, Manijak MP, Marre M, Mokrosiński J, Morris AD, Mu B, Nielsen AA, Nijpels G, Nilsson P, Palmer CN, Rayner NW, Renström F, Ribel-Madsen R, Robertson N, Rolandsson O, Rossing P, Schwartz TW; D.E.S.I.R. Study Group, Slagboom PE, Sterner M; DIAGRAM Consortium, Tang M, Tarnow L, Tuomi T, van't Riet E, van Leeuwen N, Varga TV, Vestmar MA, Walker M, Wang B, Wang Y, Wu H, Xi F, Yengo L, Yu C, Zhang X, Zhang J, Zhang Q, Zhang W, Zheng H, Zhou Y, Altshuler D, 't Hart LM, Franks PW, Balkau B, Froguel P, McCarthy MI, Laakso M, Groop L, Christensen C, Brandslund I, Lauritzen T, Witte DR, Linneberg A, Jørgensen T, Hansen T, Wang J, Nielsen R, Pedersen O: Exome sequencing-driven discovery of coding polymorphisms associated with common metabolic phenotypes. Diabetologia 56: 298, 2013

 • Lohmueller KE, Sparsø T, Li Q, Andersson E, Korneliussen T, Albrechtsen A, Banasik K, Grarup N, Hallgrimsdottir I, Kiil K, Kilpeläinen TO, Krarup NT, Pers TH, Sanchez G, Hu Y, Degiorgio M, Jørgensen T, Sandbæk A, Lauritzen T, Brunak S, Kristiansen K, Li Y, Hansen T, Wang J, Nielsen R, Pedersen O: Whole-exome sequencing of 2,000 Danish individuals and the role of rare coding variants in type 2 diabetes. Am J Hum Genet 93: 1072, 2013

 • Moltke I, Grarup N, Jørgensen ME, Bjerregaard P, Treebak JT, Fumagalli M, Korneliussen TS, Andersen MA, Nielsen TS, Krarup NT, Gjesing AP, Zierath JR, Linneberg A, Wu X, Sun G, Jin X, Al-Aama J, Wang J, Borch-Johnsen K, Pedersen O, Nielsen R, Albrechtsen A, Hansen T:  A common Greenlandic TBC1D4 variant confers muscle insulin resistance and type 2 diabetes. Nature. 512: 190, 2014

Det intestinale mikrobiom og metabolisme

 • Le Chatelier E, Nielsen T, Qin J, Prifti E, Hildebrand F, Falony G, Almeida M, Arumugam M, Batto JM, Kennedy S, Leonard P, Li J, Burgdorf K, Grarup N, Jørgensen T, Brandslund I, Nielsen HB, Juncker AS, Bertalan M, Levenez F, Pons N, Rasmussen S, Sunagawa S, Tap J, Tims S, Zoetendal EG, Brunak S, Clément K, Doré J, Kleerebezem M, Kristiansen K, Renault P, Sicheritz-Ponten T, de Vos WM, Zucker JD, Raes J, Hansen T; MetaHIT consortium, Bork P, Wang J, Ehrlich S, Pedersen O: Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers. Nature 500:541, 2013

 • Forslund K, Hildebrand F, Nielsen T, Falony G, Le Chatelier E, Sunagawa S, Prifti E, Vieira-Silva S, Gudmundsdottir V, Krogh Pedersen H, Arumugam M, Kristiansen K, Voigt AY, Vestergaard H, Hercog R, Igor Costea P, Kultima JR, Li J, Jørgensen T, Levenez F, Dore J; MetaHIT consortium, Nielsen HB, Brunak S, Raes J, Hansen T, Wang J, Ehrlich SD, Bork P, Pedersen O: Disentangling type 2 diabetes and metformin treatment signatures in the human gut microbiota. Nature 528:, 2015

 • Pedersen HK, Gudmundsdottir V, Nielsen HB, Hyotylainen T, Nielsen T, Jensen BA, Forslund K, Hildebrand F, Prifti E, Falony G, Le Chatelier E, Levenez F, Doré J, Mattila I, Plichta DR, Pöhö P, Hellgren LI, Arumugam M, Sunagawa S, Vieira-Silva S, Jørgensen T, Holm JB, Trošt K; MetaHIT Consortium, Kristiansen K, Brix S, Raes J, Wang J, Hansen T, Bork P, Brunak S, Oresic M, Ehrlich SD, Pedersen O: Human gut microbiota impact host serum metabolome and insulin sensitivity. Nature 535:376, 2016

 • Lynch SV and Pedersen O. The human intestinal microbiome in health and disease. N Engl J Med 375: 2369-2379, 2016

 • Palleja A, Mikkelsen KH, Forslund SK; Kashani A, Allin KH, Nielsen T, Hansen TH; Liang SF; Feng Q, Zhang C, Pyl PT; Coelho LP; Yang H, Wang J; Typas A; Nielsen MF.; Nielsen HB; Bork P; Wang J; Vilsbøll T, Hansen T; Knop FK, Arumugam M and Pedersen O: Recovery of gut microbiota of healthy adults following antibiotic exposure. Nature Microbiology 3, 1255-1265, 2018

 • Hansen LBS, Roager HM …. Pedersen O: A low-gluten diet induces changes in the intestinal microbiome of healthy Danish adults. Nature Communications 9, 4630, 2018. DOI 10.1038/s41467-018-07019

Klinisk intervention

 • Gæde P, Vedel P, Larsen N, Jensen GVH, Parving H-H, Pedersen O: Multifacorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 348: 383, 2003

 • Gæde P, Lund-Andersen H, Parving H-H, Pedersen O: Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. New Engl J Med 358: 580, 2008

 • Gæde P, Oellgaard J, Carstensen B, Rossing P, Lund-Andersen H, Parving HH, Pedersen O: Years of life gained by multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria: 21 years follow-up on the Steno-2 randomised trial. Diabetologia 59: 2298, 2016

 • Gæde J, Oellgaard J, Ibsen R, Gæde P, Nørtoft E, Parving HH, Kjellberg J, Pedersen O: A cost analysis of intensified vs conventional multifactorial therapy in individuals with type 2 diabetes: an analysis of the Steno-2 study. Diabetologia 62: 147, 2019

Eksempler på innovative forskningsbidrag
Cellebiologi: Udvikling af ’state-of-the-art’ metoder til isolering af humane fedtceller og måling af polypeptid hormon receptorbinding, signalering og virkning i humane adipocytter; metoder, som er blevet standard inden for forskningsområdet; påvisning af, at fysisk aktivitet stimulerer translokation af glukosetransportøren, GLUT4, i tværstribet muskulatur, via en mekanisme som er forskellig fra insulinhormonet.

Molekylær-, fysiologisk og epidemiologisk-genetik: Identifikation og fysiologisk karakterisering af en række variationer i menneskets genom, som disponerer til diabetes, fedme og hjertekredsløbssygdomme samt forstadier til de nævnte sygdomme; opfølgende epidemiologiske studier af gen-adfærds samspil i udvikling af metaboliske sygdomme.

Basal- og klinisk mikrobiom forskning: Som en ledende partner i EU-MetaHIT initiativet (www.metahit.eu) leveret grundforsknings-bidrag til udvikling af de første atlas over menneskets tarm-mikrobiom med millioner af tarmbakteriegener; flere analyser af hvorledes livstil (især mad) og forskellige former for medicin regulerer sammensætning og funktion af tarmmikrobiota hos raske; appliceret kvantitative metagenom-analyser til belysning af sammenhænge mellem ubalancer i tarmmikrobiota og forstadier til diabetes og regulær diabetessygdom. Lignende studier er foretaget ved hjertekar-sygdomme, fedme, anorexia nervosa, dissemineret sklerose og skizofreni.

Klinisk diabetologi: har bidraget med nye standarder for behandling af type 2-diabetespatienter på grundlag af resultater fra ’landmark’ studiet, Steno-2: en randomiseret intervention, der sammenlignede effekten af en intensiv multifaktoriel intervention med den konventionelle behandling af diabetisk karsygdom hos højrisiko-patienter med type 2 diabetes. Studiet viste, at 8 års intensiv behandling med ændring i adfærd og polyfarmaci halverede risikoen for følgesygdomme i hjerte, kredsløb, øjne og nyrer. Tilsvarende viste en opfølgning 13 år efter studiets påbegyndelse en reduktion i den samlede dødelighed på 50 %. Seneste opgørelse viser at 21 år efter studiets påbegyndelse er den mediane levetid forlænget med knapt 8 år hos de diabetespatienter, der er i de første 8 år blev behandlet intensivt. Sundhedsøkonomiske analyser har vist, at den intensive flerstrengede behandling, der forlænger liv og livskvalitet, er økonomineutral. Resultaterne fra Steno-2 projektet har bidraget til det nuværende grundlag for internationale vejledninger for diabetes behandling.

Anerkendelser
Har modtaget internationale og nationale hæderspriser: Hanstedgaard-Fondens Hæderslegat (Aarhus Univ.) 1979; Åge Th. B Jacobsens Hæderslegat (Aarhus Univ.) 1983; Peder Laurits Pedersens Hæderslegat (Kbhs Univ.) 1985; Købmand Bernhard Rasmussen & Hustru Metha Rasmussens Mindelegat (Diabetesforeningen) 1987; Dandy Prisen fra Baggers-Sørensen Fonden 1988; Kroc Award fra Uppsala Univ. 1998; Knud Lundbæk Award fra Det Skandinaviske Diabetes Selskab 2000; Frimurerordens Store Forskerpris 2002; Codan Prisen fra Det Medicinske Selskab i Kbh. 2007; August Krogh Prisen fra Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber 2007; Claude Bernard Award fra European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2009; European G.B. Morgagni Metabolism Gold Award 2010 (Padua University); Rigmor og Carl Holst-Knudens Videnskabspris fra Aarhus Univ. 2012; Hagedorn Prisen fra Dansk Selskab for Intern Medicin 2015; 25th DMDSC Gold Scientist Award, Chennai Univ. 2016. Æresmedlem af Den Europæiske Diabetesforening (EASD) 2017; Forskningsministeriets Kommunikationspris 2018; Professor Niels A. Lassens Hæderspris 2018 (Københavns Universitet); Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris 2020; er ridder af Dannebrogordenen af øverste rang; formand for den danske Diabetesforening (1995-2000), en NGO med omkring 80.000 medlemmer.

Er medlem af bestyrelser for flere videnskabelige selskaber, biomedicinske råd, videnskabelige fonde og er sagkyndig ved internationale videnskabelige tidsskrifter og forskningsråd.

Forskningsformidling
Har givet mere end 540 forelæsninger ved videnskabelige kongresser eller møder. Medvirket i TV- og radioudsendelser, talkshows og avisartikler om variationer over temaerne: menneskets DNA, livstil og helbred og om mennesket som en superorganisme, der bor til leje på den planet, der er mikrobernes. Udgivet populærvidenskabelige bøger: ’Magtfulde mikrober’ og ’Tarme i topform; begge på Politikens Forlag/Gyldendals Bogklub.

Potentielle interessekonflikter
Forskerteamet under Oluf Pedersens ledelse har sammen med tildeling af kompetitive forskningsmidler fra nationale og internationale offentlige eller private fonde modtaget bevillinger fra lægemiddelvirksomheder. Har i EU- og i Forskningsråds-støttede videnskabelige projekter samarbejdet med flere biotekvirksomheder. Oluf Pedersen har modtaget rejse-, kongres-, forelæsnings- eller konsulentbetaling fra videnskabelige selskaber og offentlige fonde samt fra følgende virksomheder: Glaxo-Smith-Kline, Servier, Sanofi-Aventis, Astra Zeneca, Bayer, Probi og Eli Lilly. Oluf Pedersen modtager royalties fra forfatterskaber til medicinske og videnskabelige lærebøger.

Kontakt
Oluf Borbye Pedersen, Professor, dr.med.  Novo Nordisk Foundation Center for Metabolic Research, Mærsk Tårnet 8. Etage, Panum, , Blegdamsvej 3B, DK-2200 Copenhagen N. Building 07-8-55.

Mob: +45 29382526
oluf@sund.ku.dk
www.lucamp.org
www.cbmr.ku.dk 

ID: 919113