Niels Valdemar Vinding

Niels Valdemar Vinding

Lektor

Emneord

  • Det Teologiske Fakultet - Islam, Islam i Danmark, Islam i Europa , Islam i Vesten, Klassisk Islamisk Civilisation, Muslimer, Imamer, Religiøse ledere, Religion i det Offentlige Rum, Minoritetsreligion, Religion i Danmark
  • Det Humanistiske Fakultet - Institutionalisme, Religiøse organisationer, Organisationsanalyse, Sekularisering, Ret og religion

ID: 13185733