Niels Valdemar Vinding

Niels Valdemar Vinding

Lektor

Medlem af:

  Forskningsansættelser

   

  Lektor og forskningsleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

  2021 - 2024
  Med Sapere Aude bevilling fra DFF er formålet med projektet 'Producing Sharia in Context' at undersøge danske muslimers shariapraksis, som en meget omskiftelig størrelse. I det danske samfund bliver en væsentlig del af sharia fortolket og konkretiseret i mødet med helt almindelige samfundsfunktioner såsom skolelærere og socialrådgivere – eller fængselsbetjente, der fx forhandler med muslimske indsatte om, hvilke rimelige hensyn der skal tages til dem om fredagen. Samtidig kan vi se, at muslimers stillingtagen til aktuelle spørgsmål som klima og bæredygtighed, køn og ligestilling, ret og demokrati er med til at flytte deres forståelse af meningen med de guddommelige budskaber. 

  Post.doc, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

  2017 - 2020
  Som en del af projektet 'Moskéernes Magt,' som er en empirisk, alsidig udredning af den magt og de komplekse sociale dynamikker, der kendetegner moskeerne i dagens Danmark. Moskéer er ikke kun muslimske bedesteder, men stærkt udfordrede og politiske problematiserede sociale og religiøse institutioner, hvori der udspiller sig mange forskelligartede magtkampe. Som sådan er moskeerne lige så meget et produkt af integration, migration og 30 års politik, som de er resultatet af indre magtkampe, positioneringer og forhandlinger både internt i institutionen mellem almindelige muslimer, imamer og ledere, men i allerhøjeste grad også eksternt i forhold til kommuner, stat og internationale interessenter. Resultatet af dette treårige forskningsprojekt bliver en sober, balanceret og retvisende diagnose af de komplekse magtdynamikker, der er i moskéerne og skal være et kritisk, operationelt magtanalyseværktøj, som muslimerne selv, myndigheder, forskere, journalister og interesserede kan bruge til at afdække moskéernes magt. 

  Adjunkt, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

  2014 - 2017
  Projektet 'imamer i den vestlige verden' (‘Imams of the West’) er en kvalitativ sociologisk interviewundersøgelse med mellem 50 og 60 imamer fra Europa, Australien og Nordamerika. Undersøgelsen har til henblik at kortlægge imamen som islamisk religiøs institution i en global vestlig verden præget af multikultur, modernitet og migration. I kontrast til den traditionelle islamiske ide om imamen som bønneleder, er nutidens moderne imamer meget diverse; de er konvertitter, kvinder, lokale ledere, talsmænd og ambassadører for deres globale religion i en moderne, vestlig kontekst.

   

  Uddannelse

   

  Master i Jura (LL.M.) i kirke- og religionsret, Cardiff University

  2017-2020
  Under prof. Norman Doe ved Cardiff Universitys School of Law and Politics læste jeg på deltid et specialiseret masterforløb om kirke- og religionsret. Cardiff er det eneste sted i den protestantiske verden, hvor man kan læse en hel uddannelse i kirke- og religionsret. Afsluttet med udmærkelse ('distinction'). 

  Ph.d.-studerende, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

  2009 - 2013
  Dette projekt har til formål at undersøge sammenhængen og interaktionen mellem organiserede muslimer og staternes forhold til religion i England, Tyskland og i Norden. På den ene side undersøges islam og organiserede muslimers nuværende situation og vilkår i disse lande og henvendelsen til staterne. På den anden side undersøges staternes forståelse af, regulering af og forhold til religion generelt og islam specifikt, og dette inden for rammerne af staternes traditionelle forståelse af religion.

  Kandidat i Islamiske Studier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

  2006 - 2009
  Særligt fokus: Islam i Europa og Danmark; islam i det 21. århundrede og islamisk Jura / Shari'a. Afsluttet med guldmedajleopgave: "Den engelske stats regulering af mellem staten og henholdsvis anglikanisme og islam.

  Bachelor i teologi, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

  2001 - 2006
  Særligt fokus: Islam og kristendom, forholdet mellem stat og kirke.

  Uddannelse

  Cand. mag, Islamiske Studier

  ID: 13185733