Niels Jørgen Cappelørn

Niels Jørgen Cappelørn

Professor emeritus

Præsentation

Niels Jørgen Cappelørn er emeriteret professor i Søren Kierkegaard-studier. Han har tidligere været direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret og forestået udgivelsen af den tekstkritiske og annoterede udgave Søren Kierkegaards Skrifter (SKS) i 55 bind (28 tekstbind og 27 kommentarbind). Endvidere har han været engageret i de mange oversættelser, der er baseret på udgaven.

For tiden er Cappelørn især beskæftiget med at genudgive Kierkegaards trykte og nogle af hans utrykte værker i paperback-udgaven Søren Kierkegaards Værker (SKV) i 15 bind på forlaget Gyldendal. Værkerne i denne udgave forsynes med sproglige kommentarer, der i forhold til den videnskabelige udgave er tilpasset og suppleret med sigte på en bredere kreds af læsere. Typografisk er SKV en elektronisk nedskalering af SKS, så tekstsiderne, sidetallene og linjetælleren er identiske. Det første bind udkom i 2015, og det sidste bind forventes udgivet i 2019.

Sideløbende hermed har Cappelørn undersøgt og i en tysk afhandling beskrevet den særlige plads Kierkegaards pseudonyme debutværk Enten – Eller indtager i hans forfattervirksomheds strategi og i hans forfatterskabs dialektiske struktur. Afhandlingen udkommer i en antologi i 2018.

I øvrigt viderefører Cappelørn sit forskningsprojekt: at analysere Kierkegaards tretten ‘taler ved altergangen om fredagen’ med henblik på at fremlæse og gøre rede for teologien i disse taler. Der sigtes mod en monografi.

 

Emneord

Søren Kierkegaard-Studier

Systematisk Teologi

Etik

Religionsfilosofi

Editionsfilologi, især hvad angår udgivelse af litterære og filosofiske tekster

ID: 16622443