Niels Jørgen Cappelørn

Niels Jørgen Cappelørn

Professor emeritus

Cappelørn Niels Jørgen

Født            11. februar 1945

Fødested     Båstrup, Øster Snede sogn

 

Hjemmeadresser

Lavendelstræde 1, 1. tv.

1462 København K

Mobil 28 40 10 80

e-mail njc@sk.ku.dk

 

Uddannelse

1977      Pastoralseminariet

1977      Cand.theol., Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

 

Æresdoktorgrader

2014      Dr.theol. h.c., Universitetet i Oslo

2013      Dr.theol. h.c., Københavns Universitet

2003      Dr.theol. h.c., Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

1996      Dr. of Humane Letters h.c., St. Olaf College, Minnesota

 

Ansættelser

2014           Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2010-2015  Professor i Kierkegaard Studier, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2010-2013  Direktør for Fonden for Søren Kierkegaard Forskningscenteret

1994-2009  Direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret

1984-1993  Adm. leder af Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag

1980-1993  Generalsekretær for Det Danske Bibelselskab

1978-          Ulønnet hjælpepræst, Helligåndskirken i København

1978-1979  Kandidatstipendiat, Det Teologiske Fakultet , Københavns Universitet

1977           Undervisningsassistent, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

 

Andre akademiske aktiviteter

2005-          Censor, Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet

1988-2008  Censor, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

1988-2008  Censor, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

 

2001-       Medlem af Advisory Board for the Hong Kierkegaard Library, St. Olaf College, Minnesota

1996-1997  Medlem af Komitéen til revision af Senter for Ibsen studier, Univesitetet i Oslo

1987-1992  Formand for Revisionskomiteen for den nye danske oversættelse af Bibelen, autoriseret i 1992

­

Stipendier

1978-1979  Kandidatstipendiat, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

 

Bevillinger

2007-2012  Søren Kierkegaard Forskningscenteret finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrel­sen

                    under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation

2004-2006  Søren Kierkegaard Forskningscenteret finansieret af Kulturministeriet, Forsknings- og

                   Innovationsstyrelsen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation, og

                   Danmarks Grundforskningsfond

1999-2003  Søren Kierkegaard Forskningscenteret finansieret af Danmarks Grundforskningsfond

1994-1998  Søren Kierkegaard Forskningscenteret finansieret af Danmarks Grundforskningsfond

1973-1977  Søren Kierkegaards Papirer, anden for­øgede udg., bd. XIV, Index A-F; bd. XV,

                   Index G-Q; bd. XVI, In­dex R-Ø og Bibel­index, finansieret af støtte dels fra

                   Statens Humanistiske Forskningsråd, dels fra Carlsbergfondet

 

Lærde selskaber

2009-     Det Norske Videnskaps-Akademi

2001-     Det Lærde Selskab i Aarhus

 

Akademiske medlemskaber

2008-2010  Tænketanken HumanT ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Univrtsitet

2002-          Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Fachgruppe Syste­ma­tische Theologie

 

2000-2013  Member, American Academy of Religion (AAR)

1995-1999  Deutsch-Scandinavische Gesellschaft für Religionsphilosphie

1995-     Nordisk Netværk for Editionsfilologer (NNE)

1989-     Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

1981-1987  Bestyrelsen for Søren Kierkegaard Selskabet

1971-1975  Bestyrelsen for Teologisk Forening, København

 

Medlem af redaktioner

2004-2013  Redaktionen for den elektroniske udgave af Søren Kierkegaards Skrifter (SKS-E)

1994-2012  Redaktionen for Søren Kierkegaards Skrifter

 

2008-2017  Redaktionen for Søren Kierkegaard Werken (hollandsk overs.)

2004-     Redaktionen for Søren Kierke­gaard Művei (ungarsk overs.)

2001-     Redaktionen for den kinesiske overs. af ti bind med værker og journaler af Kierkegaard

2001-2017  Redaktionen for Søren Kierkegaard Journaux et cahiers de notes (fransk over.)

2000-     Redaktionen for Deutsche Søren Kierkegaard Edition. Journale und Aufzeichnungen

              (tysk overs.)

2000-   Redaktionen for Kierkegaard’s Journals and Notebooks (engelsk overs.)

1998-     Redaktionen for Escritos Søren Kierkegaard (spansk overs.)

1996-2010  Redaktionen for Kierkegaard Studies: Monograph Series (26 bind)

1995-2010  Redaktionen for Kierkegaard-Studies: Yearbook (15 bind)

1982-1988  Redaktionen for Kierkegaardiana (3 vols.)

 

2010-     Redaktionen for Grundtvigs Værker

1985-1991  Redaktionen for den nye autoriserede oversættelse af Det Nye Testamente

1982-1985  Redaktionen for den nye oversættelse af De Apostolske Fædre

1977-1978  Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs serie Grundvidenskaben i dag

 

 

Medlem af offentlige råd

2007-2013  Det Etiske Råd

1990-1994  Folkekirkens Mellemkirkelige Råd (næstformand)

1986-1988  Komitéen til revision af Den Danske Salmebog, nedsat af Kirkeministeriet

1984-2008  Helligånds sogns menighedsråd (formand 1996-2004), København

ID: 16622443