Morten Meldgaard

Morten Meldgaard

Professor

Primære forskningsområder

Forskning

Forskningen koncentrere sig om følgende hovedområder

1) Arktisk zoologi
2) Ressourcer og ressourceudnyttelse i Arktis
3) Klima- og miljøhistorie

Tilgangen til disse hovedemner er tværfaglig og sker med inddragelse af bl.a. kvartærzoologi, vildtbiologi, klimahistorie, arkæologi, historie og etnohistorie.

Væsentlige forskningsprojekter gennem årene har været:

  • Rensdyrets zoogeografi, taxonomi og populationsdynamik
  • Ressourceudnyttelse i Vestgrønlands indland, herunder udgravninger af rensdyrjægerbopladsen Aasivissuit
  • Ressourceudnyttelse i Disko Bugt, Vestgrønland, herunder udgravningerne af bopladsen Qeqertasussuk.
  • Ressourcernes dynamik og betydning for bosætning

Forskningsresultaterne er publiceret i form af 3 monografier og 13 artikler. 

ID: 1057605