Morten Meldgaard

Morten Meldgaard

Professor


Uddannelse

 • Studentereksamen. Den sproglige linjes samfundsvidenskabelige gren ved Frederikssund Amtsgymnasium, 1976.
 • Cand. scient. Kandidateksamen i Zoologi ved det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 1985.

Speciale: "The History of The Greenland Caribou".

 • Lic. scient. Licentiatgraden i zoologi ved det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 1990

Afhandling: "Grønlands Fauna kvartærzoologisk belyst. En analyse af forhistorisk ressourceudnyttelse og udvalgte landpattedyrs zoogeografi".

 • Dr. phil. Doktorgraden i filosofi ved det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2005

Afhandling: "Ancient Harp Seal Hunters of Disko Bay - Subsistence and Settlement at the Saqqaq Culture Site Qeqertasussuk."

Ansættelser mv.

 • 1976-85 studentermedarbejder i laboratorium og i felten for Zoologisk Museum, Skov- og Naturstyrelsen, Grønlands Landsmuseum, Smithsonian Institution
 • 1985 forsker, Christianshåb Museum
 • 1986-90 Licentiatstudie ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd, Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd og Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
 • 1990, lærer på Allerød Gymnasium
 • 1991, Post doc ved Zoologisk Museum og DNA-laboratoriet (fossilt DNA og rensdyrenes taxonomi & zoogeografi)
 • 1991-1995, centerleder på Historisk Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre (selvejende institution)
 • 1995-2000, direktør på Dansk Polarcenter (institution under Videnskabsministeriet)
 • 2000-2005 direktør på Nordatlantens Brygge (erhvervsdrivende fond)
 • 2005-2007 direktør for Dansk Ekspeditionsfond/Galathea 3
 • 2007- 2014direktør Statens Naturhistoriske Museum
 • 2014- Professor i Arktisk Miljørhistorie, Statens Naturhistriske Museum
 • 2005 - 2010 adjungeret professor i arktisk miljøhistorie, Syddansk Universitet
 • 2012 - adjungeret professor i arktisk miljøhistorie, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet

I.  Forskning og feltarbejde

Forskningen koncentrere sig om følgende hovedområder

1) Arktisk zoologi
2) Ressourcer og ressourceudnyttelse i Arktis
3) Klima- og miljøhistorie

Tilgangen til disse hovedemner er tværfaglig og sker med inddragelse af bl.a. kvartærzoologi, vildtbiologi, klimahistorie, arkæologi, historie og etnohistorie.

Væsentlige forskningsprojekter gennem årene har været:

 • Rensdyrets zoogeografi, taxonomi og populationsdynamik
 • Ressourceudnyttelse i Vestgrønlands indland, herunder udgravninger af rensdyrjægerbopladsen Aasivissuit
 • Ressourceudnyttelse i Disko Bugt, Vestgrønland, herunder udgravningerne af bopladsen Qeqertasussuk.
 • Ressourcernes dynamik og betydning for bosætning

 Ekspeditioner/feltarbejde

 • 1974 & 1975, Danmark: udgravninger af stenalderboplads, Skanderborg (gymnasieelev).
 • 1976 & 1977, Grønland: Inuit-Nordbo Projektet, Nuuk kommune. Udgravninger af nordbogårde og eskimoiske bopladser (student).
 • 1978, Grønland: Aasivissuit Projektet, Sisimiut kommune. Udgravninger af rensdyrjægerboplads og kortlægning af dens opland (ansvarlig for den zoologiske del).
 • 1978, Grønland: Vildtbiologisk Station Kaløs rensdyrundersøgelser, Sdr. Strømfjord, nov.-dec. (assistent)
 • 1979, Grønland: Knud Rasmussens Mindeekspedition til Melville Bugten, Nordvestgrønland (ansvarlig for den zoologiske del).
 • 1980, Labrador: Smithsonian Institutions ekspedition til Labrador (gæstestuderende)
 • 1981, 1982, Grønland: Kortlægning og arkæologiske udgravninger i Paamiut, Nuuk og Sisimiut kommuner i forb. med vandkraftprojekter (student).
 • 1982, Danmark: Udgravning på jernalderbopladsen Højmølle, Falster (student).
 • 1982-84, Danmark: Rekognosceringer og udgravninger i Åmosen, Midtsjælland (student).
 • 1984, Thailand og Malaysia (incl. Borneo): Zoologisk indsamlings- og studierejse.
 • 1985, 86, 87, 88, Grønland: udgravninger af Qeqertasussuk, Disko Bugt (ansvarlig for den naturvidenskabelige del).
 • 1988, Peru: Carlsbergfondets videnskabelige ekspedition
 • 1990, Grønland: Projekt Skjoldungen, tværfaglig, udgravninger.
 • 2001, Grønland: Peary Land, udgravninger af verdens nordligste boplads
 • 2009, Grønland, Qajaa, udgravninger af permafrossen boplads
 • 2010, Grønland, Qajaa, udgravninger og filmoptagelse
 • 2012, Grønland, Nordboudgravninger i Ameralikfjorden
 • 2015, Grønland, Kapisillit, sø-projekt

 II. Undervisning

 • 1984, lærer ved Universidad Autonaoma de Madrid og Universidad Complutense de Madrid (arkæozoologi for arkæologer)
 • 1985, undervisningsassistent ved Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet (arkæozoologi for arkæologer)
 • 1987-91, lærer i Arktisk biologi, Københavns Universitet
 • 1988-91, lærer i kvartærzoologi, Københavns Universitet
 • 1990, lærer i biologi på Allerød Gymnasium
 • 1993, lærer på Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet i eksperimentel arkæologi.
 • 2012- Undervisning, Ilisimatusarfik.

Sensor (specialer & phd´er)

 • 1999, Peter Aastrup, Københavns Universitet, phd: "Moskusoksen, populationsdynamik og bestandsestimering"
 • 2000, Rudi Mühldorff, Københavns universitet, speciale: "Rensdyrets (Rangifer tarandus) senglaciale og tidlige holocæne udbreddelse i Sydskandinavien"
 • 2000, Jane Graae Damm, Københavns Universitet, speciale: "Felis silvestris silvestris og den historie og udbreddelse i Skandinavien i den Postglaciale tid"
 • 2000, Sara Vebæk Gelskov, Københavns Universitet, MA: "Bæveren (Castor fiber L.) i sydskandinavien i sen Weichsel og Holocæn"
 • 2000, Bo Bendix, Københavns Universitet, MA: "Analysis of faunal remains from late dorset paleoeskimo sites at Hatherton Bay, Inglefieldland, North Greenland".
 • 2004, Sabine Steen, Stockholms Universitet, phd: "Bovine teeth in age assessment, from Medieval cattle to Belgian Blue. Methodology, possibilities and limitations"
 • 2006, Peter Kalsbøll, Københavns Universitet, speciale: "Analyse af størrelsesforskelle hos odderen (Lutra lutra L.) over tid og mellem geografiske regioner i Danmark":

Gæsteforelæser, underviser mv

 • 1980, USA (National Museum of Natural History, Brown University, Univ. of South Carolina)
 • 1984, Spanien (Universidad Complutense og Universidad Autonoma)
 • 1986, Alaska (Univ. of Alaska, Fairbanks)
 • 1989. 1990, Canada (Memorial University)
 • 1987-1992, Københavns Universitet, Arktisk Biologi
 • 1985, 1988-1992, Københavns Universitet, Kvartærzoologi
 • 1993-95, Københavns Universitet, Eksperimentel Arkæologi
 • 2004, Fakultetsopponent, Stockholms Universitet
 • 2002-2006, Sensor, Århus Universitet, Københavns Universitet
 • Folkeuniversitetet & Åbent Universitet, løbende
 • 2015 Key-note Smithsonian: Life and death in the Arctic

Referee

 • Referee, "Arctic", "Inuit Studies", "Meddelelser om Grønland"
 • Referee for National Science Foundation

III. Formidling

Artikler mv

 •  populærvidenskabelige artikler (se bilag) og populære foredrag i ind- og udland.

Udstillinger:

 • 1987, designer og forfatter på en vandreudstilling om ny fund af gejrfuglen
 • 1990-91, producent på Qeqertasussuk Projektets formidlingsdel (vandreudstilling, video, dissserie, temahæfte)

TV + film

 • 1980, medvirkende i Jørgen Roos`film om Knud Rasmussen
 • 1983, medvirkende i DR´s "De graver" om Åmosegravningerne og de første bønder
 • 1985 - 86, medvirkende i Grønlands Radios dækning af udgravningerne på Qeqertasussuk, Grønland
 • 1990, medvirkende i TV2 indslag om forhistoriske madvaner
 • 1990, stofleverandør til og konsulent på DR´s interaktive videoplade om Grønland
 • løbende bidrag i forbindelse med Statens Naturhistoriske Museum

Radio

 • 1983, medvirkende i DR´s børneradios udsendelse om Jakobshavn
 • 1985-86, medvirkende i Grønlands Radios udsendelse om udgravningerne på Qeqertasussuk
 • 1987, medvirkende i DR indslag om udgravningerne på Qeqertasussuk
 • 1987, program om gejrfuglen i DR´s "Videnskaben og vi"
 • 1990, indslag om "Projekt Skjoldungen" i Grønlands Radio
 • 1991, indslag om DNA i arkæologisk og fossilt materiale i DR´s Mondorama
 • løbende bidrag i forbindelse med Statens Naturhistoriske MuseumAndet
 • Gennem mine 15 år som centerleder og direktør har jeg produceret pressemeddelelser, hjemmesidetekster, skiltetekster, populære rapporter etc.
 • 1991- , medvirkende i diverse TV indslag og programmer om Lejre Forsøgscenter, Dansk Polarcenter, Nordatlantens Brygge og Galathea 3
 • 1991- , deltager i forskellige radioindslag om Lejre Forsøgscenter, Dansk Polarcenter, Nordatlantens Brygge og Galathea 3
 • Foredragsholder i foreninger og institutioner
 • Ca. 1988 - Medlem af "Naturens Verdens" Redaktionskommité
 • løbende bidrag i forbindelse med Statens Naturhistoriske Museum

Evalueringer og udredninger

 • Medlem af Udredningsgruppen vedr. Forskning på Færøerne udpeget af Videnskabsministeriet. Udredningen udkom 1997.
 • Medlem af panelet til evaluering af ECMI (European Centre for Minority Issues) i Flensborg. Udpeget af Videnskabsministeriet. Rapporten "Evaluation of the European Centre for Minority Issues (ECMI)" udkom 2002.

 V.  Andet

 • Modtager af den "Schibbyeske Præmie" 1989 for afhandlingen "The great auk, Pinguinus impennis (L.) in Greenland"
 • Modtager af Galatheamedaljen, 2009

Uddannelse

Cand. scient. 1985, Københavns Universitet, Lic. scient. 1990, Københavnbs universitet

ID: 1057605