Mikkel Gabriel Christoffersen

Mikkel Gabriel Christoffersen

Postdoc

Aktuel forskning

En teologi om skam. Ved at undersøge et interdisciplinært kildemateriale om skam (psykologi, sociologi, filosofi og teologi) udvikler projektet Ambiguities of Shame en teologi om skam der tager højde for fænomenets tvetydigheder. Hovedspørgsmålet er: hvordan lever vi med skammen mellem skamfuldhed og skamløshed? Carlsbergfondet støtter projektet i to år fra 1. april 2019

Primære forskningsområder

  • Interdisciplinær teologi, særligt med hensyn til begreberne risiko og fare. Projektet har undersøgt udvalgte teologiske problemstillinger der opdages med indsigten i at mennesket lever udsat for fare og handler med risiko. Resultatet tilrettes frem mod en kommende udgivelse hos Vandenhoeck & Ruprecht.
  • En teologi om tilgivelse og forsoning. Her udvikler jeg en kritisk model for forholdet mellem tilgivelse og forsoning. Jeg har et særligt blik på de følelser, der hører med til forsoningsprocessen.
  • Protestantisk dogmatik efter 1. verdenskrig

 

ID: 108813098