Mikkel Gabriel Christoffersen

Mikkel Gabriel Christoffersen

Adjunkt

  • 2019-2021: Postdoc i dogmatik med projektet Ambiguities of Shame (AMOS).
  • 2017: Ph.D. i dogmatik på afhandlingen Living with Risk and Danger: Studies in Interdisicplinary Systematic Theology. 
  • 2013: Folkekirkens Pastoralseminarium. Cand.theol fra det Det Teologiske Fakultet, KU. Københavns Universitets guldmedalje for prisopgaveafhandling
  • 2011-12: To semestre på Yale Divinity School, New Haven, CT, USA.
  • 2010: To semestre på Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Germany.  

 

Uddannelse

Cand. theol. ph.d.

ID: 108813098