Maria Hybholt

Maria Hybholt

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg forsker i samfundsmæssige problemstillinger i relation til kvinders hverdagsliv og fysisk aktivitet - særligt med fokus på emotioner, krop, overgangsalder, tidspres og sundhedsfremme. Jeg er teoretisk inspireret af processociologi, emotionssociologi, kropssociologi og interaktionisme, og anvender kvalitative metoder (individuelle interviews, fokusgrupper og observation) i min forskning. Min forskning omfatter følgende primære emner:

 • Overgangsalderens betydning for kvinders kroppe og selvpræsentationer
 • Kvinders emotioner og management heraf i relation til fysisk aktivitet
 • Kropsidealer og embodiment gennem kvinders liv
 • Sundhedsfremmende normers betydning for kvinders hverdagsliv
 • Tidspres og håndtering heraf i kvinders hverdagsliv

Aktuel forskning

I øjeblikket arbejder jeg på tre projekter: 

Overgangsalderens udfordringer - et landsdækkende mixed method studie. Et ph.d.-projekt, der kortlægger danske kvinders overgangsalder ift. symptomer, livskvalitet og fysisk aktivitet kvantitativt, og kvalitativt går i dybden med udvalgte aspekter. Projektet er finansieret af crowdfunding, Aase og Einar Danielsens Fonden og Absalon Fonden af 1. maj 1978.

Kvinder i Sund Overgang. Et tværvidenskabeligt forskningsprojekt, som undersøger kvinders overgangsalder ved at følge kvinder før, under og efter overgangsalderen. Projektet er finansieret af Sygesikring Danmark, 2021-2026. 

Det tidspressede hverdagsliv – betydningen af arbejde, familie og fritid for en fysisk aktiv livsstil blandt kvinder. Et emotionssociologisk studie, der undersøger, hvordan fysisk (in)aktivitet påvirker midaldrende kvinders hverdagsliv. Projektet er finansieret af Kulturministeriets Forskningsudvalg, 2018-2020.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist og vejledt betydeligt indenfor idrætssociologiske teorier og emner på bachelor-  og kandidatniveau på idrætsuddannelsen. Primært indenfor følgende områder:

 • Idræt, krop og medier (bachelorkursus) som introducerer flere sociologiske perspektiver, herunder Elias, Foucault, Goffman, og Lupton.
 • Mikrosociologi (undervisning på kandidatniveau)
 • Generelle introducerende idrætsteorier med sociologisk relevans
 • Kvalitative metoder

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Psychological and social health outcomes of physical activity around menopause: A scoping review of research

  Hybholt, Maria, 2022, I: Maturitas. 164, s. 88-97 10 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Exercise in the time bind of work and family. Emotion management of personal leisure time among middle-aged Danish women

  Hybholt, Maria, Ottesen, Laila Susanne & Thing, L. F., 2022, I: Leisure Studies. 41, 2, s. 231-246 16 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  The Civilized Bodies of Middle-Aged Women: A Qualitative Study of Participation in an Exercise Intervention in Denmark

  Hybholt, Maria, 2024, I: Journal of Aging and Physical Activity. 32, 3, s. 387–396 10 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  The rationalization of leisure time - the scarcity of emotional excitement in a health promoting exercise intervention for women

  Hybholt, Maria & Thing, L. F., 2019, I: Annals of Leisure Research. 22, 4, s. 532-549 18 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 5. Udgivet

  Middle Aged Men in Lycra and the performative irony of watching Tour de France

  Wagner, Ulrik, Frydendal, S. & Hybholt, Maria, 2023, I: Communication and Sport. 11, 6, s. 1102-1120

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 43248514