Maria Hybholt

Maria Hybholt

Lektor

Ansættelser

2023-: Lektor i Afdeling for Social Medicin, Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2023-2023: Lektor i i Idræt, Individ og Samfund, NEXS, Københavns Universitet

2021-: Adjunkt i Idræt, Individ og Samfund, NEXS, Københavns Universitet

2017-2020: Post.doc. i Idræt, Individ og Samfund, NEXS, Københavns Universitet

Uddannelse

2017: Ph.d. i Idrætssociologi, NEXS, Københavns Universitet

2012: Cand.scient. i humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, IFI, Københavns Universitet 

Uddannelse

Cand.scient. i humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

ID: 43248514