Malene Kubstrup Nelausen

Malene Kubstrup Nelausen

Studieadjunkt

Medlem af:

Emneord

  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Mental sundhedsfremme, mental sundhed, trivsel, ABC for mental sundhed, partnerskaber, kvalitative forskningsmetoder, interventionsstudier

ID: 49761757