Malene Bøgehus Rasmussen

Malene Bøgehus Rasmussen

Gæsteforsker

Jeg er læge uddannet i 2005 med erfaring bl.a. fra specialet klinisk genetik. Forskningsmæssigt interesserer jeg mig for de kliniske manifestationer af forskellige genetiske variationer/mutationer, herunder identifikation af nye sygdomsgener. Aktuelt arbejder jeg på en PhD om klinisk og molekylærgenetisk efterundersøgelse af bærere af balancerede kromosomale inversioner. 

ID: 337730903