Liza Rosenbaum Nielsen

Liza Rosenbaum Nielsen

Professor

Professor i Veterinær Præventiv Medicin, der udfører forskning, undervisning, vejledning, rådgivning,  projektledelse og forskningsevaluering inden for epidemiologi, risikovurdering, overvågning og bekæmpelse af smitsomme dyresygdomme og zoonoser.

Leder af Københavns Kvægforskningscenter (www.cphcattle.ku.dk)

Kursusleder af det årlige One Health International Summer Course i København.

Tidligere President for the Society for Veterinary and Preventive Medicine (SVEPM) - www.svepm.org.uk

Medlem af EU COST Action TD1404 Network for Evaluation of One Health (NEOH), nu European Chapter of EcoHealth International.

Medlem af EU COST Action Sound-Control: Standardizing OUtput-based surveillance to control Non-regulated Diseases of cattle in the EU.

Hovedinteresser: 
One Health, forebyggende veterinærmedicin og -folkesundhed, epidemiologi med infektionssygdomme, kvægsundhed, diagnostisk testevaluering, risikoanalyse, smittebeskyttelse, overvågning, kontrol og udryddelse af infektionssygdomme.

 

Erklæring af potentielle interessekonflikter:
Samarbejder med ansatte fra forskellige grene af dansk dyreproduktion, private dyrlæger og landmænd, farmaceutisk industri og forskellige ngo'er (inden for EcoHealth, One Health og samfundsudvikling), typisk via eksternt finansierede projekter.

Repræsentanterne fra disse virksomheder eller organisationer er enten partnere i projekterne eller sidder i rådgivende udvalg i projekterne. Skriftlige samarbejdsaftaler / kontrakter bestemmer ansvarsfordeling og rettigheder mellem partnerne for at understøtte ansvarlig udførelse af forskning og rådgivningsfunktioner.

I alle disse forhold fungerer Liza som medarbejder ved Københavns Universitet og modtager ikke noget vederlag fra de eksterne partnere.

Hun er bestyrelsesmedlem i Kvægafgiftsfonden udpeget af Landbrugs-og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet. I dette stilling har hun ret til at modtage en årlig standardløn for den tid, der bruges på arbejdet i bestyrelsen.

Hun modtager undertiden honorarer for forelæsninger, seminarer eller kurser, der gives til for eksempel dyrlæger i private organisationer, landbrug eller farmaceutiske virksomheder, eller for at tale ved arrangementer i private nationale eller internationale medlemsorganisationer (f.eks. veterinærforeningerne i Danmark, Finland og Holland).

ID: 4232936