Lisbet Christoffersen

Lisbet Christoffersen

Adjungeret professor

Primære forskningsområder

Kirkeret. Religionsret. Regionalisering og globalisering af ret

Aktuel forskning

Religion and Secularity in Denmark and Europe

Dansk kirke- og religionsre

Globalisation and Regionalization of Law

Undervisnings- og vejledningsområder

Kirkeret. Religionsret. Kirkekundskab (historisk/aktuelt). Bidrag til praktisk teologi, etik, kirkehistorie. Offentligret. Menneskerettigheder. Europæisk og global ret. Retshistorie og retsfilosofi.

ID: 7116