Lisbet Christoffersen

Lisbet Christoffersen

Adjungeret professor

Sprogkundskaber

Nordiske sprog

Engelsk, Tysk

professor (mso), institut for samfund og globalisering, Roskilde Universitet (2010)

adjungeret professor i kirke- og religionsret, det teologiske fakultet, Københavns Universitet (2008)

Medlem af forskergruppen RELIGARE (2010), et FP-7 finansieret forskningsprojekt med KU som dansk medlem

2003-2007 forskningskoordinator for Københavns Universitets satsningsområde Religion i det 21. århundrede

1998 ph.d. på afhandlingen Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund (djøf's forlag 1998)

Medlem af bestyrelsen for Selskab for Kirkeret

Medlem af European consortium for Church and State Research

Medlem af ICLARS, International consortium for law and religion studies

Censor ved de juridiske fakulteter

Centrale udgivelser:

"Law & Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives", DJØF publishing, 2010

Shari'a as Discourse (with Jørgen S. Nielsen), Ashgate 2010

Bekendelse og Kirkeordninger. Kirkeretsantologi 2010 (red med andre) samt tidligere kirkeretsantologier, se www.kirkeret.dk

Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse, DJØF 2001

Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund, DJØF 1998

Uddannelse

cand.jur.; ph.d.

ID: 7116