Kurt Buchmann

Kurt Buchmann

Professor

Medlem af:

    Jeg er professor i akvatisk patobiologi og leder Dansk Fiskeimmunologisk Forskningscenter (www.dafinet.dk). Desuden leder jeg forskeruddannelsesprogrammet SCOFDA, der arbejder på udvikling af bæredygtig kontrol af fiskesygdomme indenfor akvakultur. Mine hovedinteresser er centreret omkring interaktioner mellem fisk og patogener i vandmiljøet. Specielt fokuseres på immunologiske aspekter ved parasit- og bakterieinfektioner og muligheder for at fremstille beskyttende vacciner, der kan bane vejen for en bæredygtig produktion af fødevarer i det akvatiske miljø. Vi har desuden fokus på medfødte sygdomsresistensmekanismer i fisk og arbejder med avlsprogrammer baseret på marker-assisted selection. Mine projekter drejer sig pt om fiskedræberinfektioner, rødmundssyge, furunkulose, Gyrodactylusinfektioner samt nematodinfektioner. Min forskergruppe består af to lektorer, tre postdocs, tre forskningsassistenter, to ph.d.studerende, en laborant samt en specialestuderende og to bachelorstuderende.

    ID: 1784355