Kristina Grünenberg

Kristina Grünenberg

Lektor

Regional focus:Danmark, Bosnien, Guatemala, og senest Sydkorea.

Primære forskningsområder

Sygdom og sundhed, aldring (medicinsk antropologi)

Velfærdsteknologi, Biometrisk teknologi (tekno antropologi; "more than human")

Tilhørsforhold, hjem, identifikationsprocesser, grænser (migrations/mobilitets forskning)

Diversitet, fællesskab, sammenhængskraft (urban og anden antropologi)

Aktuel forskning

I juni 2019 påbegyndte jeg forskningsprojektet Sensing Old Age; Travelling technologies and the configurations of ageing in Denmark and Korea med min kollega Line Hillersdal.

Gennem etnografisk feltarbejde i Danmark og Sydkorea udforsker projektet hvordan velfærdsteknologier udvikles, intorduceres og anvendes i mødet mellem ældre, sundhedsprofessionelle, pårørende og tekindustrien i disse to kontekster.

Projektet undersøger endvidere hvordan teknologierne og deres medbetydninger rejser og medierer den sansende krop og omsorgsrelationer på tværs af kulturelle og institutionelle kontekster, såvel som hvordan teknologierne konfigurerer og konfigureres af alder, aldring og de ældre på en særlig måde.

Siden august 2021 har jeg været en del af det kollaborative projekt: Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration (MaHoMe). Et projekt som undersøger hvordan migranter finder og skaber hjem i tre forskellige komplekse integratonslandskaber i - Storbritanien, Danmark og Sverige. Projektet udforsker desuden hvorvidt æstetiske og kunstneriske udtryksformer kan skabe alternative forståelser af- og fortællinger om hjem og tilhørsforhold. Projektet foretages i samarbejde med Kingston University(UK), Lund universitet (SE) og Roskilde Universitet (DK). Se også https://mahomeproject.com/  

 

 

ID: 2513804