Kristina Grünenberg

Kristina Grünenberg

Lektor

Sprogkundskaber

Dansk, engelsk, spansk, bosnisk, svensk, tysk

Uddannelse

Phd i sociologi, Cand.Scient.Ant

ID: 2513804