Kristian Linnet

Kristian Linnet

Professor

Primære forskningsområder

 • Lægemiddelmetabolisme
 • Postmortem farmakologi
 • Farmakogenetik
 • Analyseudvikling og validering
 • Biostatistik 

Aktuel forskning

 • Designer-drugs - metabolisme - farmakogenetik
 • Postmortem referencekoncentrationer for psykoaktive stoffer
 • Udvikling af analysemetoder baseret på UPLC-MS/MS og UPLC-TOF

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Forelæsning i retstoksikologi
 • Forelæsning i lægemiddelmetabolisme
 • Vejleder for ph.d.-studerende ved Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut
 • Vejleder for speciale-studerende ved Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut

Interesseområder

 • Lægemiddelmetabolisme i relation til cytokrom P450-systemet med særlig fokus på risikofaktorer for forgiftning
 • Postmortem farmakologi med fokus på fortolkning af postmortem-koncentrationer af lægemidler og misbrugsstoffer
 • Farmakogenetik i relation til psykoaktive stoffer
 • Analyseudvikling baseret på massespektrometri og statistiske aspekter relateret til validering af metoder  

ID: 3525