Katja Årosin Laursen

Katja Årosin Laursen

Forskningsfuldmægtig

Akademisk sprogkonsulent, faglig tovholder for danskgruppen.

Siden maj 2012 har jeg været ansat på Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP), og siden 1. april 2022 har jeg været faglig tovholder for danskgruppen på CIP. Centret har forsknings- og videnscenterfunktion i relation til akademisk engelsk, dansk og andre sprog på KU, og det samarbejder med alle fakulteter og administrative enheder om skræddersyede sprogkurser for medarbejdere og studerende.

Jeg udvikler og underviser kurser i dansk som andetsprog for internationale ansatte og studerende. Jeg er især interesseret i, hvordan vi bedst muligt kan støtte internationale ansatte og studerende i at kunne forstå og deltage i den daglige kommunikation på og uden for universitetet. Jeg tager altid udgangspunkt i deltagernes egne behov, og sammen øver vi ordforråd, strategier og andre relevante aspekter, der kan styrke deres muligheder for at deltage i de mange forskellige situationer, de møder i hverdagen. Fx i forbindelse med undervisning, vejledning, faglige præsentationer og diskussioner, møder og mere uformelle samtaler med andre. 

Derudover underviser jeg i akademisk formidling for studerende, fx på seminaret ´Emneafgrænsning og problemformulering´ for specialestuderende på ENGEROM og på to skriveworkshops på biokemi - i samarbejde med Sanne Larsen og Karen Skriver.

Sprogpolitik og sprogbrug er jeg også meget interesseret i, og jeg er bl.a. vært på podcasten Sprogbrug på KU, hvor jeg interviewer forskellige gæster fra KU om deres oplevelser med sprog og opfordrer til, at vi alle tør tale mere åbent om, hvordan vi både påvirker og påvirkes af sprogbrugen på universitetet. 

Primære forskningsområder

  • Akademisk formidling, særligt skriftlighed
  • Sprogundervisning og –læring
  • Dansk som andetsprog
  • Dansk til akademisk brug - Danish for Academic Purposes
  • Sprogpolitik

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Akademisk skrivning
  • Dansk som andetsprog

ID: 40730559