Katja Årosin Laursen

Katja Årosin Laursen

Akademisk sprogkonsulent

Akademisk sprogkonsulent, faglig tovholder for danskgruppen

Katja Årosin Laursen har siden maj 2012 været ansat på Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, CIP. Siden 1. april 2022 har Katja været faglig tovholder for danskgruppen på CIP. Centret har forsknings- og videnscenterfunktion i relation til akademisk engelsk, dansk og andre sprog på KU, og det samarbejder med alle fakulteter og administrative enheder om skræddersyede sprogkurser for medarbejdere og studerende.

Primære forskningsområder

  • Akademisk formidling, særligt skriftlighed
  • Sprogundervisning og –læring
  • Dansk som andetsprog
  • Sprogpolitik

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Akademisk skrivning
  • Dansk som andetsprog

ID: 40730559