Katja Årosin Laursen

Katja Årosin Laursen

Akademisk sprogkonsulent

Katja Årosin Laursen har siden maj 2012 været ansat på Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Centret har forsknings- og videnscenterfunktion i relation til akademisk engelsk, dansk og andre sprog på KU, og det samarbejder med alle fakulteter og administrative enheder om skræddersyede sprogkurser for medarbejdere og studerende.

Primære forskningsområder

  • Akademisk skrivning
  • Sprogundervisning og –læring
  • Dansk som andetsprog
  • Universitetspædagogik

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Akademisk skrivning
  • Dansk som andetsprog

ID: 40730559