Kasper Thorup

Kasper Thorup

Professor

 • UDDANNELSE

2004: PhD i ZoologI, Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU).

2000: Kandidat i Biology, KU

 • NUVÆRENDE STILLING

2020 –: Professor i Dyrs vandringer; Sektionsleder, Center for Macroecologi, Evolution og Klima (CMEC), Globe Institute, KU.

2021 –: Tilknyttet forsker, Max Planck Institute of Animal Behavior in Radolfzell, Tyskland

2020 –: Videnskabelig rådgiver; Ringmærkningen, Statens Naturhistoriske Museum (SNM), KU.

 • TIDLIGERE STILLINGER

2010 – 2019: Lektor i Ornithologi, SNM, KU.

2006 – 2006: Research Associate, Princeton University, USA

2005 – 2009: Post-doc, KU

 • FELLOWSHIPS AND AWARDS

2016 –: Corresponding Member, Deutsche Ornithologen‐Gesellschaft

2014: Sapere Aude – Forskningsleder. Forskningsrådet

2010 –: International Ornithologist's Union, Fellow

2006 – 2007: Post-doc stipendie, Forskningsrådet

2006: Cand. theol. Nicolai Michelsen og Valborg Michelsen, født Hjorth’s Foundation

2005: DTUsat payload konkurrence, DTU

 • VEJLEDNING AF PHD-STUDERENDE OG POSTDOCS

2005 –: 6 Postdocs/9 PhD/19 Specialestuderende, KU.

 • UNDERVISNING

2007 –: Ansvarlig underviser; Danmarks fauna - hvirveldyr, 50-75 studerende, 7.5 ECTS, Bachelor kursus, KU.

2010 –: Ansvarlig lærer; Ornithology, 15-20 studerende, 7.5 ECTS, Overbygningskursus, KU.

 • ORGANISATION OF SCIENTIFIC MEETING

2022: Convener. Symposium, Tracking migrants to reveal the diversity of spatiotemporal strategies and ultimately understand the ecology of migration. PAOC15, Zimbabwe.

2016: Convener. Symposium, Migration strategies: Intra-African versus Afro-Palearctic migrants. PAOC14, Senegal.

2014: Co-organiser. Migrant Landbirds Study Group Inaugural meeting. Wilhelsmhaven, Germany.

2013: Convener. Symposium, Large-scale spatial analysis of encounter data EURING tech, US.

2016: Convener. Symposium, Migration strategies: Intra-African versus Afro-Palearctic migrants. PAOC14, Senegal.

2013: Convener. Symposium, Movements and distribution of Afro-Palaeartic migratory birds in relation to environmental conditions in sub-Saharan Africa, EOU, UK.

2012: Convener. Symposium, Life on the move, PAOC13, Tanzania.

2011: Convener. Symposium, Africa Matters!, EOU 2011 conference, Latvia

2010: Convener. Workshop, Advances in tracking technology, MIGRATE 2010, Germany

2010: Convener. Symposium, Wild journeys: status and prospects of tracking individual, long-distance migrants, on the 25th International Ornithological Congress, Brazil

 • INSTITUTOPGAVER

2010 –: Faculty, Københavns Universitet

2013 –: Samlingsudvalget, medlem, SNM, KU

2012 –: Acting curator of birds, SNM, UCPH

2011 –: Vejleder i Universitetspædagogikum, KU

2010 –: Undervisningsudvalget, medlem, SNM, UCPH

2006 – 2019: Leder af Ringmærkningscentralen, SNM, UCPH

 • REVIEWING ACTIVITIES

2012 –: Editorial Board, BMC Movement Ecology

2009 – 2015: Board Member, EURING (European Union for bird RINGing)

2009 –: Editorial Board, Ringing and Migration

2015 – 2019: Editorial Board, BMC Animal Biotelemetry

2014: Referee panel member, Research Council of Norway

2013: COST ESSEM External Expert Panel

2008 –: Grant evaluations for the Czech, British, Dutch, Hungarian, South African, Swiss, Israeli, German and US National Science Foundations og Leverhulme Trust and National Geographic

2010: Tenure track evaluation committee; Aarhus Universitet

2007 –: ICARUS Executive Board member

2004 –: Reviewer for 50+ økologiske og ornitologiske tidsskrifter

 • MAJOR COLLABORATIONS

Stærke bånd til nogle af de stærkeste grupper indenfor trækfugleforskning,  Max Planck Institute of Animal Behavior, Radolfzell, (Dir Prof Dr Martin Wikelski; særligt i forhold til ICARUS) og Lund University (Prof Dr Thomas Alerstam).

 • KARRIEREAFBRÆK

 22.6-16.8.2008 Forældreorlov (to måneder )

Uddannelse

Ph. d. Zoologi

ID: 12959