Kasper Thorup

Kasper Thorup

Professor

Aktuel forskning

Jeg er PI på DTUsat-projektet på DTU: Solving the Mystery of Bird Migration: Tracking Small Birds from Space. Formålet med projektet er at konstruere et radio-pejlingssystem, der kan lokalisere små fugle med interkontinentale trækruter hele vejen på trækket til vinterkvarteret. Pejlesystemet skal bruges til at pejle gøge på deres træk fra Europa til Afrika for at undersøge reaktionen hos fugle der er blevet flyttet østpå. Herudover er jeg involveret i ICARUS initiativet (International Cooperation for Animal Research Using Space). ICARUS' mission er at arbejde for at få etableret en remote sensing platform så forskere fra hele verden kan pejle små organismer globalt.

Jeg samarbejder med Martin Wikelski, Princeton University, om mange aspekter af dyrs træk og orientering, primært ved at følge dyr fra fly. Yderligere forskningsprojekter vedrører samarbejde med Prof Thomas Alerstam, Flyttfågelgruppen, Lunds Universitet, der fokuserer på satellit-pejling af trækkende rovfugle.

Jeg var projektleder på det nu afsluttede kirkeugleprojekt (2004-2008) under Center for Makroøkologi. Her studerer vi biologien hos den truede danske bestand af kirkeugler (Athene noctua), primært baseret på radio-telemetri. Projektet er et samarbejdsprojekt med Peter Sunde, DMU. Prof Carsten Rahbek er leder af Center for Makroøkologi.

Primære forskningsområder

Min forskning er primært fokuseret på fugletræk, især orienteringssystemet hos langdistancetrækkende fugle, men inkluderer også orientering hos andre dyr og radio-pejling generelt. Derudover er jeg interesseret i alle aspekter af fuglenes forekomst, evolution og økologi.

Leder af Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum. Kurator-, forsknings- og administrationsassistenter: Jesper Johannes Madsen, Kjeld T. Pedersen og Jens Mikkel Lausten.

Undervisnings- og vejledningsområder

Kurser: Ansvarlig underviser på Danmarks Fauna -- Hvirveldyr og Ornithology 

TrækfugleLAB Projekter:

Mulighed for at deltage i feltarbejde

 • Constant Effort Site på Amager. Ringmærkning én gang i hver tidagesperiode hele sommeren.
 • Fangst af nattergale (i perioden 9.6-1.7 på Amager Fælled)og rødryggede tornskader (1-15.7 i Grib Skov) i forbindelse med genfangst af fugle med dataloggere fra sidste år og påsætning af nye loggere.

Projekt-idéer (eks. bachelor eller evt. speciale)

Feltprojekter

 • Radiopejling af og orienteringsforsøg med nattrækkende småfugle på Christiansø i september.
 • Ynglebiologiske studier af rødrygget tornskade i Grib Skov eller natravn i Nordjylland. I begge tilfælde med muligheden for at deltage i påsætningen af lysloggere. Natravne vil yderligere forsøges pejlet med almindelig radiotelemetry for at bestemme home-ranges etc.
 • Overvintring af vores trækfugle i Vestafrika (Ghana), primært med fokus på habitatbrug og ændringer i denne over tid. Forventes at inkludere feltarbejde med radiopejling.

Databearbejdningsprojekter

 • Constant Effort Site ringing (CES): Analyse af antal, ungeproduktion og dødelighed for de danske CES og sammenligning med danske punkttællingsdata
 • Fænologi hos trækfugle: (i) Geografiske forskelle i protandry (forskelle mellem han og hun i ankomst) og (ii) Fænologi på trækket hos arktiske fugle
 • Dødsårsager hos danske fugle, primært betydningen af jagt. Analyse af genfundsårsager for dansk ringmærkede fugle med henblik på at kvantificere jagttrykket og dets betydning over tid
 • Effekter af klimaforandringer på Færøske havfugle på baggrund af analyse af ringmærkningsdata
 • Bestandsudviklinger for danske fugle i relation til overvintringskvarter/habitat og ynglehabitat, baseret på DOF's punkttællingsdata

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Drought in Africa caused delayed arrival of European songbirds

  Tøttrup, Anders P., Klaassen, R. H. G., Kristensen, M. W., Strandberg, R., Vardanis, Y., Lindström, Å., Rahbek, Carsten, Alerstam, T. & Thorup, Kasper, 2012, I: Science. 338, 6112, s. 1307-1307 1 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftLetterForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Evidence for a navigational map stretching across the continental U.S. in a migratory songbird

  Thorup, Kasper, Bisson, I., Bowlin, M. S., Holland, R. A., Wingfield, J. C., Ramenofsky, M. & Wikelski, M., 2007, I: Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. 104, s. 18115-18119

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  Integrating concepts and technologies to advance the study of bird migration

  Robinson, W. D., Bowlin, M. S., Bisson, I., Shamoun-Baranes, J., Thorup, Kasper, Diehl, R. H., Kunz, T. H., Mabey, S. & Winkler, D. W., 2010, I: Frontiers in Ecology and the Environment. 8, 7, s. 354-361 8 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Avian migrants adjust migration in response to environmental conditions en route

  Tøttrup, Anders P., Thorup, Kasper, Rainio, K., Yosef, R., Lehikoinen, E. & Rahbek, Carsten, 2008, I: Biology Letters. 4, 6, s. 685-688 4 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 5. Udgivet

  Bat orientation using Earth's magnetic field

  Holland, R. A., Thorup, Kasper, Vonhof, M., Cochran, W. W. & Wikelski, M., 2006, I: Nature. 445, s. 702

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 6. Udgivet

  Going wild: what a global small-animal tracking system could do for experimental biologists

  Wikelski, M., Kays, R., Kasdin, J., Thorup, Kasper, Smith, J. A., Cochran, W. W. & Swenson, Jr., G. W., 2007, I: Journal of Experimental Biology. 210, s. 181-186

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 7. Udgivet

  Bird orientation: compensation for wind drift in migrating raptors is age dependent

  Thorup, Kasper, Alerstam, T., Hake, M. & Kjellén, N., 2003, I: Proceedings of the Royal Society, London (Supplement). 270, s. S8-S11

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 8. Udgivet

  Estimating the seasonal distribution of migrant bird species: Can standard ringing data be used?

  Thorup, Kasper & Conn, P. B., 2009, Modeling Demographic Processes in Marked Populations: Series: Environmental and Ecological Statistics. Thomson, D. L., Cooch, E. G. & Conroy, M. J. (red.). Springer, Bind 3. s. 1119-1130

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

ID: 12959