Kasper Siegismund

Kasper Siegismund

Postdoc

Aktuel forskning

Siden juni 2021 har jeg været ansat som postdoc på Afdeling for Bibelsk Eksegese som del af det 3-årige forskningsprojekt AMRAM (Apocalypticism: Manuscripts, Rewriting, and Authority Management). I projektet undersøger vi den tidlige apokalyptiske litteratur med udgangspunkt i en række af de aramæiske håndskrifter blandt Dødehavsrullerne. Ud over at deltage i det fælles arbejde med en ny tekstudgave og kommentar til de håndskrifter, der kaldes "Amrams visioner", har jeg mit eget delprojekt, der handler om, hvordan forskellige tekster fra oldtidens jødedom forholder sig til spændingen mellem forestillingen om guddommelig styring og menneskets frie valg og handlemuligheder.

Undervisnings- og vejledningsområder

I  foråret 2022 underviste jeg på valgfagskurset om "Apokalyptik og visionslitteratur" sammen med Melissa Sayyad Bach og Jesper Høgenhaven. I efteråret 2021 var jeg en del af samme underviserteam på kernefagskurset "Visdomslitteratur og kosmologi i GT og relaterede tekster".

I foråret 2021 underviste jeg på kurset GT1.

I foråret 2020 havde jeg arrangeret en læsekreds med sproglig gennemgang og teologisk diskussion af de gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten (afbrudt af corona).

I januar/februar 2017 arrangerede jeg et repetitionskursus i hebraisk. En oversigt over grammatikken, som jeg lavede i den forbindelse, kan downloades her: https://www.academia.edu/31254696/Hebraisk_grammatikoversigt_bibelsk_hebraisk_. 

I efteråret 2016 stod jeg (sammen med Søren Holst) for et valgfagskursus om dødehavsrullerne. Gloselister til læsning af udvalgte hebraiske tekster samt en oversigt over nogle særtræk ved Qumranhebraisk kan downloades her: https://ku-dk.academia.edu/KasperSiegismund/Teaching-materials.

I efteråret 2015 og i foråret 2019 arrangerede jeg en studiekreds i klassisk etiopisk, inklusiv læsning af dele af 1 Enok på etiopisk. I den forbindelse lavede jeg en oversigt over sprogets grammatik, som kan downloades her: https://www.academia.edu/22795224/Kort_oversigt_over_udvalgte_essentielle_dele_af_den_klassisk_etiopiske_grammatik.

ID: 128833100