Kasper Siegismund

Kasper Siegismund

Postdoc

Juni 2021- : Postdoc på Afdeling for Bibelsk Eksegese som del af AMRAM-projektet.

Juli 2019-september 2021: Sognepræst i Herstedøster Kirke (50%).

Efterår 2018: Folkekirkens Pastoralseminarium, København.

Juni 2018: Ph.d. ("Studies in the Hebrew Verbal System: Hebrew as a System of Relative Tense and the Origins and Development of the Classical Consecutive Forms").

15/12 2014-2018: Ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, KU.

2014: Cand.theol. (KU).

2009-2014: Teologi på KU.

1998-ca. 2001: Ikke-afsluttede studier i indoeuropæisk sprogvidenskab ved KU.

1997: Klassisksproglig student fra Rødovre Gymnasium.

Sprogkundskaber

Jeg beskæftiger mig primært med hebraisk (bibelsk, inskriptioner, Qumran, rabbinsk) og aramæisk (fortrinsvis bibelsk og Qumranaramæisk), men jeg læser også andre oldsemitiske sprog og bruger dem løbende i mit arbejde (bl.a. andre former for aramæisk, især syrisk; etiopisk, ugaritisk, akkadisk, arabisk). Jeg har tidligere læst indoeuropæisk sprogvidenskab i en årrække og har læsefærdigheder i en del sprog inden for denne familie (ud over græsk og latin bl.a. gotisk og bibelsk armensk). Desuden interesserer jeg mig generelt for sprogvidenskab, sproghistorie, sprogtypologi osv., samt især polynesiske sprog og koptisk.

Uddannelse

Cand.theol., ph.d.

ID: 128833100