Jørgen Dejgård Jensen

Jørgen Dejgård Jensen

Professor

Uddannelse
Cand.oecon. fra Aarhus Universitet 1989.


Ansættelser
Først forsker og så seniorforsker ved FOI siden 1990.


Forskning
Væsentligste arbejdsområder omfatter økonomisk modellering, landbrugs-, miljø- og landdistriktspolitik samt økonomiske aspekter i forbindelse med fødevareforbrug og sundhed. Er i øjeblikket leder af FOI's forskergruppe på forbrugsområdet.


Undervisning
Har tidligere undervist i fagene "Økonometri", "Produktionsøkonomisk modellering og analyse" samt "Jordbrugspolitik I".


Administrative opgaver, udvalg mv.
Koordinator af FOI’s arbejde med faglige udredninger for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Redaktør af Food Economics.

ID: 919330