Jesper Rasmussen

Jesper Rasmussen

Emeritus

  • Jeg er lektor i faggruppen Afgrødevidenskab, hvor jeg beskæftiger mig med undervisning i produktionssystemer, økologisk jordbrug, planteproduktion, afgrødelære og ukrudt.
  • Jeg har en lang forskningserfaring med ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse og modellering af ikke-kemiske bekæmpelsesmetoders effekter på ukrudt og afgrøde. I de senere år er min forskning i stigende grad blevet fokuseret på mulighederne for at anvende sensorer og automatisering til fastlæggelse af bekæmpelsesbehovet og justering af bekæmpelsen.

ID: 4236589