Jesper Bendix

Jesper Bendix

Professor

CURRICULUM VITAE  for Jesper Bendix
Kemisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 5, DK-2100
E-mail: bendix@kiku.dk, Tlf: (+45) 35320101, Fax: (+45) 35320133
 

Personlige data
Født  Aug. 6, 1965 i København. Dansk statsborger.

Akademisk baggrund
1993          Cand. scient. i kemi fra Københavns Universitet.
1993-1994 Undervisningsassistent, Kemisk Institut, Københavns Universitet
1997          Ophold ved Max-Planck Institut für Strahlenchemie, Mülheim, Tyskland (6 måneder).
1998          Ph. D. i kemi fra Københavns Universitet.
1998-1999  Post doc., Max-Planck Institut für Strahlenchemie, Mülheim, Tyskland.
1999-2000  Post doc., California Inst. of Technology, Pasadena, USA.
2000          Post doc., University of Berne, Schweiz (8 måneder).
2000-2004  Forskningslektor, Kemisk Institut, Københavns Universitet.
2004-         Professor MSO. ved Kemisk Institut, Københavns Universitet. 

Forskningsophold ved University of Warwick, UK (1998; 1 måned), University of Utah, USA (1999; 1 måned), Technion, Haifa, Israel (2000; 1 måned).

Bevillinger og hædersbevisninger: 1. årigt Carlsberg Scolarstipendium  (1989). Ph.D. stipendium fra Københavns Universitet (1994-1997). Post. doc bevilling fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd  (1999). Rejselegater fra "Acta Chemica Scandinavica's Rejsefond" (1995, 1997) og Christian and Ottilia Brorson's legat (1999). "Steno stipendium" fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (2000-2003). Tildelinger  af måletid (med international evaluering)ved "the High Magnetic Field Laboratory", CNRS, Grenoble, Frankrig (1998, 2003, 2004-7) og ved HASYLAB, Hamburg, Tyskland (2004). Instrumentbevilling (EPR-upgradering) fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (2004). Forskningsbevilling ELTRA (2004). Forskningsbevilling fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (2004). Ellen og Niels Bjerrums Kemikerepris (2006). Instrumentbevilling til indkøb af SQUID magnetometer (FNU, 2006). Forskningsbevilling fra ELTRA (2006).  FUU bevilling til tre samfinancierede ph.d-stipendier (2007). FNU bevilling til forbedring af Kemisk Instituts forsker uddannelsesprogram.


Administration: Medlem af studinævnet for kemi (1988-1990). Bestyrelsesmedlem af sektionen for uorganisk kemi, Kemisk Forening(2000-2003). Formand samme sted (2001-2003). Medlem af styregruppen for EURESCO konferencerne i uorganisk kemi (2003-). Organisering af "MIBS winter school in bioinorganic chemistry" (2005). Gruppeleder for den uorganiske gruppe, Kemisk Inst.(2005-). Leder af industri- og samfinancierede forskerudd. prog, Kemisk Inst. KU (2007-).
Forskningsgruppe 5 Ph. D. studerende (1 delt), 1 Master studerende, 3 bachelorprojekt studerende.


Andet: 36 præsentationer ved internationale konferencer. Ca 20 inviterede foredrag ved danske konferencer og møder. Referee for Inorg. Chem., J. Am. Chem. Soc.; Theochem, Inorganica Chimica Acta, and J. of Mol. Struct., Eur. J. Inorg. Chem. Angewandte Chemie and The Petroleum Research Fund. Censor ved DTU, Det biovidenskabelige  Fakultet, KU og Aarhus Universitet.


Undervisning med kursusansvar (siden 2000): Ph. D. kursus i ligandfeltteori (sammen med  M. Hitchmannog M. Riley) Berns Universitet(2000). Almen og analytisk kemi (10 ECTS, regneøvelser og laboratorieøvelser). Uorganisk og Biologisk kemi (7.5 ECTS, forelæsninger, regneøvelser og eksamen; 2001-2008,2010). Videregående uorganisk kemi (7.5 ECTS; forelæsninger, regneøvelser, lab. øvelser, eksamen ; 2004-10). Kandidatkursus i symmetri og ligandfeltteori (7.5 ECTS; forelæsninger, regneøvelser, eksamen 2001/2007). "Kemi i dag" (2.5 ECTS; foredrag(2001-2003); eksamen (2003)). Hovedfagskursus i uorganisk kemi (30 ECTS; forelæsninger, regneøvelser, 2002-2010, eksamen 2009-2010). Kemi Intro ( 7.5 ECTS, forelæsninger, øvelser, eksamen, 2004-2009).

 

Sprogkundskaber

Engelsk

Tysk (fagligt læst/talt)

Russisk (fagligt, læst)

Uddannelse

ph.d. i kemi

ID: 9361