Jens Erik Mogensen

Jens Erik Mogensen

Prodekan for uddannelse

  • Ledelse

    Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, KUA2, Bygning: 15B-1-10

    Telefon: +45 35 32 23 62

Jens Erik Mogensen er prodekan for uddannelse ved Det Humanistiske Fakultet.

Han er medgrundlægger af to konsortier med professionshøjskolesektoren og af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, hvor han i en årrække var bestyrelsesformand. Desuden er han formand for bestyrelsen for Det Nationale Center for Fremmedsprog, medlem af bestyrelsen for Oslo Metropolitan University og en lang række eksterne udvalg og bestyrelser. Han var tidligere institutleder for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Jens Erik Mogensen er Ph.D. i germansk filologi og har gennemført lederuddannelser i Danmark og Storbritannien. Hans forskning omfatter ca. 150 publikationer.

Særlige interesseområder:

  • Strategisk ledelse; uddannelses- og forskningspolitik; uddannelses- og forskningssamarbejde på tværs af institutioner; akkreditering og kvalitetssikring; undervisningsformer (digitale og fysiske)
  • Udviklingen af tysk fra ca. år 750 e.Kr. til i dag

Aktuel forskning

Leder af projektet Tidligere Sprogstart. Bevillingshaver på en bevilling på kr. 12.350.000 fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Tempusforskydninger (diakron lingvistik)

ID: 7604