Jens Erik Mogensen

Jens Erik Mogensen

Lektor

Medlem af:

  Akademisk uddannelse

  1995  Ph.D., Germansk Filologi, Københavns Universitet (på afhandlingen ”Tempora Mutantur. Studien zum Tempus im spätmittelalterlichen Deutsch”)

  1990 Kandidateksamen, tysk sprog og litteratur, KU (speciale/prisafhandling i teoretisk grammatik)

  1989  B.A., tysk sprog og litteratur, KU (afsluttende opgave om østrigsk litteratur omkring år 1900)

  1989  Studier ved University of Oxford (scholarstipendium fra Carlsbergfondet)

  1988-89  Studier ved Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg (ældre tysk sprog og litteratur; leksikografi) (stipendium fra Deutscher Akademischer Austauschdienst)

  Lederuddannelse

  2018  Chairman’s Certificate, Board Assure (uddannelse for bestyrelsesformænd)

  2017  Professional Certificate in Strategic Education Planning, International Centre for Parliamentary Studies, London

  2008  Ledelseskursus, Leadership Foundation UK, Leeds University

  2007-2008 Forskningslederuddannelsen, CBS 

  2005  Institutlederuddannelsen, SDU og Rektorkollegiet

  Udmærkelser

  2020  Ridder af Dannebrogordenen

  1988  Filologisk-Historisk Samfunds Rasmus K. Rask-pris for prisafhandling i germansk filologi

  Ansættelser

  1996-  Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet (stillingen i bero under åremålsansættelser som leder, jfr. nedenfor; 2021-2023 udlånt til Det Humanistiske Fakultet som særlig rådgiver; genindtrådt i 2023)

  2011-2021 Prodekan for uddannelse, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

  2018  Konstitueret dekan, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

  2004-2011  Institutleder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

  2002-2004  Institutleder, Institut for Tysk og Nederlandsk, Københavns Universitet

  1996-1999 Studieleder, Institut for Germansk Filologi, Københavns Universitet

  1995 Tilbud fra Handelshøjskolen i Aarhus om ansættelse som lektor med forskningsforpligtelse

  1995-1996  Adjunkt, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet

  1992-1995  Kandidatstipendiat, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet

  1989-1990  Scholarstipendiat, Carlsbergfondet/Københavns Universitet

  Deltidsansættelser (udvalg)

  1999  Gæsteprofessor, Universität Zürich, Schweiz

  1996  Ekstern lektor, Handelshøjskolen i Aarhus

  1995-1998  Ekstern lektor, Roskilde Universitet

  1991  Forskningsassistent, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland (Lehrstuhl für germanistische Linguistik mit besonderer Berücksichtigung der Sprachgeschichte)

  1991  Undervisningsassistent, Roskilde Universitet

  1990-1991  Forskningsassistent, Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, Københavns Universitet

  1990-2000  Ordbogsforfatter, Gyldendals Forlag, København

  1989-1992  Undervisningsassistent, tysk sprog, Institut for Germansk Filologi, KU

  1987  Assistent, Internationales Haus Sonnenberg, St. Andreasberg/Oberharz, Tyskland

  1986-1989  Tolk og rejseleder, Det Danske Kulturinstitut

  Interne hverv, Københavns Universitet

  2019-2020  Ph.D.-skoleleder, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

  2015-2020  Næstformand for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR)

  2011-2020  Linjeleder for flg. enheder på Det Humanistiske Fakultet: 1) Uddannelse & Studerende (fakultetets uddannelsesadministration); 2) TEACH (fakultetets pædagogiske enhed); 3) Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF Øst); 4) CIP

  2011-2021  Formand for Det Humanistiske Fakultets arbejdsmiljøudvalg (FAMU), KU

  2011-2018  Formand for styregruppen for Københavns Universitets Sprogstrategiske Satsning, KU

  2006-2021  Ledelsesrepræsentant, Det Humanistiske Fakultets samarbejdsudvalg (FSU), KU

  2008-2011  Bestyrelsesformand, Centre for Internationalisation and Parallel Language Use, KU

  2008-2011  Formand for styregruppen for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, KU, DPU og CBS

  2008-2010 Medlem af Den Humanistiske Tænketank Human-T

  2007-2009  Medlem af styregruppen for forskeruddannelsesuddannelsesprogrammet i uddannelsesforskning, Københavns Universitet

  2004  Medlem af samrådet for EUROTRA/Center for Sprogteknologi

  1996-1999  Studienævnsformand, Institut for Germansk Filologi, KU

  Nationale hverv

  2022-  Tilforordnet Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP-rådet), Uddannelses- og Forskningsministeriet

  2023-  Bestyrelsesformand, Ungdomsboliginstitutionen Den Scharlingske Studiegård, København (medlem af bestyrelsen siden 2019)

  2010-  Censorformand, Tysk Censorkorps, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  2019-2021  Medlem af den nationale styregruppe for Det Digitale Curriculum og Digital Literacy

  2018-2021  Medlem af regeringens småfagsråd, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  2018-2022  Formand for bestyrelsen for Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), Uddannelses- og Forskningsministeriet & Undervisningsministeriet

  2017-2020  Medlem af repræsentantskabet for Dansk Sprognævn

  2017-  Næstformand for bestyrelsen, Herlev Gymnasium og HF

  2016-2018  Medlem af regeringens referencegruppe vedr. en national sprogstrategi, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  2016-2020  Medlem af Tænketanken til Fremme af Sprog og Sprogfag i Gymnasiet, Gymnasieskolernes Lærerforening

  2015-2016  Medlem af regeringens censorudvalg, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  2015-2016  Medlem af Danske Universiteters arbejdsgruppe vedr. rammerne for et nationalt Ph.D.-samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler

  2015-  Medlem af Kvalifikationsnævnet, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  2014-2018  Formand for rektorernes arbejdsgruppe om samarbejde mellem Københavns Universitet, UCC og Professionshøjskolen Metropol

  2014-2021  Næstformand for Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde (samarbejde mellem KU og Københavns Professionshøjskole)

  2014-2018 Medlem af bestyrelsen, Tårnby Gymnasium

  2014-2016 Medlem af Forum for Koordination af Uddannelsesforskning, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  2012-2021  Formand for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik (samarbejde mellem KU og Københavns Professionshøjskole)

  2012-2013  Medlem af The Academic Advisory Board, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

  2011-2012  Bestyrelsesmedlem, Studieskolen Business & Studieskolen, København

  2005-2006  Formand for Rektorkollegiets nationale udvalg for efter- og videreuddannelse i Humaniora

  2004-2005  Medlem af Det Nationale Fagråd for Fremmedsprogene, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

  2001-2008  Regionsansvarlig for danskundervisningen på universiteterne i Tyskland, Østrig Schweiz og den flamsksprogede del af Belgien, Lekoratsudvalget, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  1998-2010  Medlem af bestyrelsen for Frankrigsgadeskollegiet

  1996-2006  Medlem af Programmrat Deutsch in Dänemark, Goethe-Institut

  1996-   Censor: Ved universiteternes censorkorps i tysk og nederlandsk fra 1998-; ved skriftlig studentereksamen 1999-2012; ved lærereksamen på professionshøjskolerne 1996-2006 & igen fra 2024-; ved Censorkorpset for Erhvervskommunikation, Sprog og Medier (fra 2022-); medlem af regeringens censorudvalg 2015-16 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

  1993-1996  Bestyrelsesmedlem, Dansk-Østrigsk Selskab, København

  1994-  Medlem af og formand for talrige udvalg, råd og nævn under Forsknings- og Uddannelsesministeriet samt Undervisningsministeriet

  1996-  Sagkyndigt medlem af og formand for talrige faglige bedømmelsesudvalg i forbindelse med stillingsbesættelser på danske og udenlandske universiteter

  Internationale hverv

  2019-  Medlem af bestyrelsen for Oslo Metropolitan University (OsloMet), Norge

  2020-2022  International akkrediteringsekspert, Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung, Bern, Schweiz

  2011-2019  Formand for Platform Øresund, samarbejde på det humanvidenskabelige område mellem Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Lunds Universitet og Malmö Universitet

  2000  Medlem af Europakommissionens bedømmelsesudvalg vedr. projekter mellem Europa og USA (The European Community – United States of America Cooperation Program in Higher Education and Vocational Education and Training), Bruxelles

  Uddannelse

  PhD

  ID: 7604