Jens Erik Mogensen

Jens Erik Mogensen

Lektor

Uddannelse og akademiske grader

 • Ph.D. (germanistisk lingvistik), Københavns Universitet
 • Kandidateksamen (tysk sprog og litteratur), Københavns Universitet
 • Diplom, Oxford Centre for Postgraduate Hebrew and Jewish Studies, University of Oxford
 • Studieophold University of Oxford, England
 • Studieophold Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland
 • Filologisk-historisk Samfunds store pris og Rasmus K. Rasks Legat

Lederuddannelse bl.a.:

 • Institutlederuddannelsen, Rektorkollegiet og Syddansk Universitet
 • Forskningslederuddannelsen, Copenhagen Business School
 • Professional Certificate in Strategic Education Planning, London
 • Chairman's Certificate (uddannelse for bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer), Board Assure
 • Lederkursus, British Leadership Foundation & University of Leeds
 • Ledelsesudvikling for direktionsmedlemmer, Københavns Universitet (LUKU)
 • Ledelsesudvikling for institutledere, Københavns Universitet (LUKU)

 

Ansættelser mv.

2011-2021          Prodekan, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
2018           Dekan, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (konstitueret)
2004-2011   Institutleder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Tidligere bl.a.:

Institutleder, Institut for Tysk og Nederlandsk, Københavns Universitet; studieleder, Germansk Filologi, Københavns Universitet; bestyrelsesformand Center for Internationalisering og Parallelsproglighed; gæsteprofessor, Zürich; censor ved studentereksamen; censor ved læreruddannelsen; fuldtidsansat forsker og underviser, Germansk Filologi, Københavns Univeristet (kandidatstipendiat, adjunkt, lektor); forskningsmedarbejder, Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, KU; videnskabelig medarbejder, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland; scholarstipendiat, Carlsbergfondet/Københavns Universitet; ekstern lektor, Roskilde Universitetscenter; lektor/ekstern lektor, Handelshøjskolen i Aarhus; undervisningsassistent, Københavns Universitet; freelance ordbogsforfatter (Gyldendal); freelance oversætter;  tolk og rejseleder (Det Danske Kulturinstitut); Assistent, Internationales Haus Sonnenberg (Oberharz, Tyskland)

 

Forskning

Ca. 150 publikationer primært i internationale tidsskrifter og på internationale forlag: Bøger, antologier, ordbøger, videnskabelige artikler, redaktion og udgivelse af symposiebind (Tübingen).

 

 

 

 

Medlemskab af ledelsesfora, udvalg, bestyrelser mv. (udvalgte)

Ledelse og udvalg på Det Humanistiske Fakultet

Udvalg på KU- og DU-niveau

Udvalg og hverv på ministerielt niveau

Eksterne bestyrelser og hverv

 2) Afsluttede hverv bl.a.:

 • Formand for Københavns Universitets udvalg vedr. samarbejde med gymnasieskolen (med fokus på efter- og videreuddannelse og uddannelsessamarbejde)
 • Formand for Københavns Universitets styregruppe vedr. sprogstrategisk satsning
 • Medlem af Forum for Koordination af Uddannelsesforskning (Uddannelses- og Forskningsministeriet)-
 • Medlem af Censorudvalget (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
 • Medlem af Referencegruppen for en national sprogstrategi (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
 • Medlem af arbejdsgruppen vedr. Ph.D.-samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler (Styrelsen for Videregående Uddannelse, repr. for Københavns Universitet)
 • Medlem af Danske Universiteters arbejdsgruppe for rammerne for et nationalt sprogsamarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler (repr. for KU)
 • Formand for Det Humanistiske Fakultets udvalg vedr. øget fastholdelse af studerende ("frafaldsudvalget")
 • Formand for Det Humanistiske Fakultets udvalg vedr. forenkling af tilvalgsstrukturen og reduktion af valgfrihed ('reduktionsgruppe')
 • Formand for Det Humanistiske Fakultets udvalg vedr. effektivisering af prøveformer og censur ('reduktionsgruppe')
 • Formand for udvalget vedr. tværgående samarbejde og fjernelse af barrierer herfor
 • Formand for Platform Humaniora (samarbejde mellem Københavns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School)
 • Formand for Rektorkollegiets landsudvalg for Efteruddannelse i Humaniora 2005-06
  Regionsansvarlig for de danske lektorater i Tyskland, Schweiz, Østrig, Holland og det flamsktalende Belgien (som medlem af Videnskabsministeriets, tidl. Undervisningsministeriets, udvalg vedr. de danske lektorer i udlandet, Lektoratsudvalget) 2001-2008
 • Medlem af Det Humanistiske Fakultets Tænketank "HumanT" 2008-2010
 • Medlem af bestyrelsen for Studieskolen Business og Foreningen Studieskolen
 • Formand for KU's styregruppe vedr. undervisningsmiljøet 2011-12
 • Medlem af  styregruppen for Københavns Universitets Universitetspædagogiske Indsats (KUUPI) (2013)
 • Medlem af KU's studiemiljøudvalg
 • Medlem af bestyrelsen for Tårnby Gymnasium
 • Formand for Det Humanistiske Fakultets Udvidede Studielederkreds (USK)
 • Formand for Fakultetsbiblioteksudvalget

Øvrige formandskaber og udvalg

 • Se under "Aktiviteter".

Uddannelse

PhD

ID: 7604