Jens Erik Mogensen

Jens Erik Mogensen

Prodekan for uddannelse

 • Ledelse

  Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, KUA2, Bygning: 15B-1-10

  Telefon: +45 35 32 23 62

Uddannelse og akademiske grader

 • Ph.D. (germanistisk lingvistik), Københavns Universitet
 • Kandidateksamen (tysk sprog og litteratur), Københavns Universitet
 • Bachelor of Arts
 • Exam.art.
 • Diplom, Oxford Centre for Postgraduate Hebrew and Jewish Studies, University of Oxford
 • Studieophold University of Oxford, England
 • Studieophold Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland
 • Filologisk-historisk Samfunds store pris og Rasmus K. Rasks Legat

Lederuddannelse bl.a.:

 • Institutlederuddannelsen, Rektorkollegiet og Syddansk Universitet
 • Forskningslederuddannelsen, Copenhagen Business School
 • Professional Certificate in Strategic Education Planning, London
 • Chairman's Certificate (uddannelse for bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer), Board Assure
 • Lederkursus, British Leadership Foundation & University of Leeds
 • Ledelsesudvikling for direktionsmedlemmer, Københavns Universitet (LUKU)
 • Ledelsesudvikling for institutledere, Københavns Universitet (LUKU)

 

Ansættelser mv.

2012-          Prodekan for uddannelse, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
2018           Dekan, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (konstitueret)
2011-2012   Prodekan, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (konstitueret)
2004-2011   Institutleder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

 

Tidligere bl.a.:

Institutleder, Institut for Tysk og Nederlandsk, Københavns Universitet; studieleder, Germansk Filologi, Københavns Universitet; bestyrelsesformand Center for Internationalisering og Parallelsproglighed; gæsteprofessor, Zürich; censor ved studentereksamen; censor ved læreruddannelsen; fuldtidsansat forsker og underviser, Germansk Filologi, Københavns Univeristet (kandidatstipendiat, adjunkt, lektor); forskningsmedarbejder, Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, KU; videnskabelig medarbejder, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland; scholarstipendiat, Carlsbergfondet/Københavns Universitet; ekstern lektor, Roskilde Universitetscenter; lektor/ekstern lektor, Handelshøjskolen i Aarhus; undervisningsassistent, Københavns Universitet; freelance ordbogsforfatter (Gyldendal); freelance oversætter;  tolk og rejseleder (Det Danske Kulturinstitut); Assistent, Internationales Haus Sonnenberg (Oberharz, Tyskland)

 

Forskning

Ca. 150 publikationer primært i internationale tidsskrifter og på internationale forlag: Bøger, antologier, ordbøger, videnskabelige artikler, redaktion og udgivelse af symposiebind (Tübingen).

Aktuel forskning: Tid og tempus

 

Aktuel forskningsledelse

2016-     Leder af projektet Tidligere Sprogstart. Bevillingshaver på en bevilling på kr. 12.350.000 fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

 

Medlemskab af ledelsesfora, udvalg, bestyrelser mv. (udvalgte)

1) Aktuelt:

Ledelse og udvalg på Det Humanistiske Fakultet

Udvalg på KU- og DU-niveau

Udvalg og hverv på ministerielt niveau

Eksterne bestyrelser og hverv

 2) Afsluttede hverv bl.a.:

 • Formand for Københavns Universitets udvalg vedr. samarbejde med gymnasieskolen (med fokus på efter- og videreuddannelse og uddannelsessamarbejde)
 • Formand for Københavns Universitets styregruppe vedr. sprogstrategisk satsning
 • Medlem af Forum for Koordination af Uddannelsesforskning (Uddannelses- og Forskningsministeriet)-
 • Medlem af Censorudvalget (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
 • Medlem af Referencegruppen for en national sprogstrategi (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
 • Medlem af arbejdsgruppen vedr. Ph.D.-samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler (Styrelsen for Videregående Uddannelse, repr. for Københavns Universitet)
 • Medlem af Danske Universiteters arbejdsgruppe for rammerne for et nationalt sprogsamarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler (repr. for KU)
 • Formand for Det Humanistiske Fakultets udvalg vedr. øget fastholdelse af studerende ("frafaldsudvalget")
 • Formand for Det Humanistiske Fakultets udvalg vedr. forenkling af tilvalgsstrukturen og reduktion af valgfrihed ('reduktionsgruppe')
 • Formand for Det Humanistiske Fakultets udvalg vedr. effektivisering af prøveformer og censur ('reduktionsgruppe')
 • Formand for udvalget vedr. tværgående samarbejde og fjernelse af barrierer herfor
 • Formand for Platform Humaniora (samarbejde mellem Københavns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School)
 • Formand for Rektorkollegiets landsudvalg for Efteruddannelse i Humaniora 2005-06
  Regionsansvarlig for de danske lektorater i Tyskland, Schweiz, Østrig, Holland og det flamsktalende Belgien (som medlem af Videnskabsministeriets, tidl. Undervisningsministeriets, udvalg vedr. de danske lektorer i udlandet, Lektoratsudvalget) 2001-2008
 • Medlem af Det Humanistiske Fakultets Tænketank "HumanT" 2008-2010
 • Medlem af bestyrelsen for Studieskolen Business og Foreningen Studieskolen
 • Formand for KU's styregruppe vedr. undervisningsmiljøet 2011-12
 • Medlem af  styregruppen for Københavns Universitets Universitetspædagogiske Indsats (KUUPI) (2013)
 • Medlem af KU's studiemiljøudvalg
 • Medlem af bestyrelsen for Tårnby Gymnasium
 • Formand for Det Humanistiske Fakultets Udvidede Studielederkreds (USK)
 • Formand for Fakultetsbiblioteksudvalget

Øvrige formandskaber og udvalg

 • Se under "Aktiviteter".

Uddannelse

PhD

ID: 7604