Jan Pravsgaard Christensen

Jan Pravsgaard Christensen

Professor

Primære forskningsområder

Jan Pravsgaard Christensen er ekspert i immunsystemet samt alle aspekter af dets funktioner, opbygning, og celletyper. Han har viden om samspillet mellem infektioner og kroppens respons på disse. Infektionsimmunologien forsøger at beskrive hvilke mekanismer i immunsystemet, der har betydning for opdagelsen og håndteringen af infektioner og hvordan mikroorganismer forsøger at undgå denne effekt.
Jan Pravsgaard Christensen har desuden stort kendskab til vacciner, hvordan de virker og hvor forskningen står mhp. DNA-type-vacciner mod bl.a. influenza. Han leder en forskergruppe, der eksperimentelt undersøger immunsystemets respons gennem anvendelse af modelsystemer.

ID: 3879