Jan Pravsgaard Christensen

Jan Pravsgaard Christensen

Professor

 

Nuværende stilling

2012- Professor i Infektions immunologi, Afdelingen for Infektions Immunologi, Institut for International Sundhed, Immunologi og Immunologi, Københavns Universitet.

Akademiske kvalifikationer og uddannelse.

1984 Studentereksamen, matematisk/biologisk gren.

1993 Kandidat, Biologi, Speciale eksamen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, gns. 10,3.

1994 Februar - maj. Videnskabelig medarbejder ved det Bioteknologiske Center for Signalpeptidforskning med tjenestested på Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Københavns Universitet.

Juni - August. Videnskabelig medarbejder ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Københavns Universitet.

1998 Ph.D., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

1998 Erklæret lektor kvalificeret, Aarhus Universitet.

2003 Erklæret lektor kvalificeret, Københavns Universitet.

2008 Erklæret professor kvalificeret ved KU-LIFE, Københavns Universitet

2012 Erklæret professor kvalificeret ved KU-SUND, Københavns Universitet

Tidligere stillinger.

1995 Undervisningsass. ved præ- og postgraduat kursus i immunologi.

1996 Februar - maj. Undervisningsass. ved præ- og postgraduat kursus i immunologi.

Juni - december. Gæste forsker hos Dr. Peter Doherty, Department of Immunology, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee.

1997 Startet som postdoc i Dr. Peter Dohertys laboratorium, Department of Immunology, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee.

1999 Ansat af Weimanns Legat som forskningsadjunkt med tjenestested ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Københavns Universitet.

2002 Ansat af Alfred Benzons Fond som forskningslektor med tjenestested ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Københavns Universitet.

2003 December. Udnævnt til lektor ved Københavns Universitet med ansættelse fra 1/9-2004.

2004 Lektor, Afdelingen for Infektions Immunologi, Institut for International Sundhed, Immunologi og Immunologi, Københavns Universitet.

Forsknings interesse:

Min forskning har altid været koncentreret sig om at forstå immunresponset ved virus infektioner; effektor cellers migration til inflammationsområder, effektor molekyler ved virus kontrol, induktion og vedligeholdelse af T celle hukommelse. Dette bliver for tiden udnyttet til at generere vacciner mod diverse virus og bakterier.

Medlem af Immunologisk Selskab, Dansk Selskab for Flow cytometri, og Virologisk Selskab.

Bestyrelses medlem af Immunologisk Selskab og Dansk Selskab for Flow Cytometri. Reviewer for mange internationale tidsskrifter, Scan. J. Immunol., J. Virol., J. Immunol., APMIS and J. Clin. Invest.

Uddannelse

cand. scient. i biologi, PhD

ID: 3879