Henrik C. Wegener

Henrik C. Wegener

Rektor

Tiltrådte 1. marts 2017 som Københavns Universitets rektor nr. 259.

Kandidat i fødevarevidenskab (1988) og ph.d. i mikrobiologi (1992) fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet). Mastergrad i offentlig forvaltning (MPA) fra CBS 2007.

Har arbejdet som videnskabelig assistent, forsker, centerleder, forskningsprofessor og forskningschef ved Statens Veterinære Serumlaboratorium, Danmarks Veterinærinstitut og Danmarks Fødevareforskning i perioden fra 1988 til 2007. Institutdirektør i Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) fra 2007 til 2011. Prorektor ved DTU fra 2011 til 2017.

Var udstationeret som sekunderet ekspert ved Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 1999-2000. Har været formand for den videnskabelige rådgivningsmekanisme ved Europa-Kommissionen (EC SAM) i perioden 2015-2017.

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde er studiet af smitsomme sygdommes smittekilder og smitteveje (epidemiologi). Har især forsket i infektioner med komplekse smitteveje, som overføres til mennesker fra dyr (zoonoser), fødevarer eller miljø. Særlige fokusområder har været salmonella og antibiotikaresistens. Jeg har udviklet laboratorie- og informatikbaserede metoder og koncepter for overvågning, udredning og kvantificering af smitteveje og smittekilder samt metoder og principper til forebyggelse og kontrol af endemiske og epidemiske smitsomme sygdomme.

Min forskning og rådgivning har bidraget til udvikling af nationale, europæiske og globale programmer til overvågning og kontrol af bl.a. zoonoser og antibiotikaresistens i jord-til-bord-kæden, og den har medvirket til en markant reduktion i antallet af sygdomstilfælde fra fødevarebårne sygdomme og et forbud mod anvendelse af antibiotika som vækstfremmere til husdyr i Europa.

Mulige interessekonflikter

Har ikke bestyrelsesposter i kommercielle virksomheder, politiske partier, religiøse organisationer eller i interesseorganisationer.

 • Formand, Bestyrelsen for International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions
 • Bestyrelsesmedlem, Den Danske Naturfond

Udvalgte publikationer

 1. An outbreak of multidrug-resistant, quinolone-resistant Salmonella enterica serotype typhimurium DT104

  Molbak, K., Baggesen, D. L., Aarestrup, F. M., Ebbesen, J. M., Engberg, J., Frydendahl, K., Gerner-Smidt, P., Petersen, A. M. & Wegener, H. C., 1999, I: New England Journal of Medicine. 341, 19, s. 1420-1425

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 2. Antibiotics in animal feed and their role in resistance development

  Wegener, H. C., okt. 2003, I: Current Opinion in Microbiology. 6, 5, s. 439-445

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskningfagfællebedømt

 3. Salmonella Control Programs in Denmark

  Wegener, H. C., Hald, T., Wong, D. L. F., Madsen, M., Korsgaard, H., Bager, F., Gerner-Smidt, P. & Mølbak, K., 2003, I: Emerging Infectious Diseases (Print Edition). 9, 7, s. 774-780

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Surveillance of antimicrobial resistance in bacteria isolated from food animals to antimicrobial growth promoters and related therapeutic agents in Denmark

  Aarestrup, F. M., Bager, F., Madsen, M., Jensen, N. E., Meyling, A. & Wegener, H. C., 1998, I: A P M I S. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica. 106, 6, s. 606-622

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 5. A Bayesian approach to quantify the contribution of animal-food sources to human salmonellosis

  Hald, T., Vose, D., Wegener, H. C. & Koupeev, T., 2004, I: Risk Analysis. 24, 1, s. 255-269

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 6. A case-control study of risk factors for sporadic campylobacter infections in Denmark

  Neimann, J., Engberg, J., Mølbak, K. & Wegener, H. C., jun. 2003, I: Epidemiology and Infection. 130, 3, s. 353-66 14 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 7. Web-based surveillance and global Salmonella distribution, 2000-2002

  Galanis, E., Wong, D. L. F., Patrick, M. E., Binsztein, N., Cieslik, A., Chalermchaikit, T., Aidara-Kane, Á., Ellis, A., Angulo, F. J. & Wegener, H. C., 2006, I: Emerging Infectious Diseases (Print Edition). 12, 3, s. 381-388

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 8. Fresh chicken as main risk factor for campylobacteriosis, Denmark

  Wingstrand, A., Neimann, J., Engberg, J., Nielsen, E. M., Gerner-Smidt, P., Wegener, H. C. & Mølbak, K., 2006, I: Emerging Infectious Diseases (Print Edition). 12, 2, s. 280-284

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Udvalgte aktiviteter

 1. European Commission - Scientific Advice Mechanism (EC SAM) (Ekstern organisation)

  Wegener, H. C. (Formand)

  20152017

  Aktivitet: Medlemskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

 2. Forsvarsakademiets Advisory Board (Ekstern organisation)

  Wegener, H. C. (Medlem)

  2015 → …

  Aktivitet: Medlemskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

ID: 14596485