Henrik C. Wegener

Henrik C. Wegener

Rektor

Uddannelse

2007                     MPA (Master of Public Administration), Copenhagen Business School (CBS), Danmark
1992                   Ph.d. (Mikrobiologi), Institut for Veterinær Mikrobiologi, Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet), Danmark
1988Cand.brom. (M.Sc. i fødevarevidenskab), Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet), Danmark
1982Laboratorietekniker (Kemitekniker), Teknisk Skole Slagelse (Nu University College Sjælland)

Ansættelser

2017-Rektor, Københavns Universitet
2011-2017                                 Prorektor, Danmarks Tekniske Universitet, Universitet (ca. 6.000 ÅV/5 mia. kr.). Rektors stedfortræder i alle universitets forhold, ansvarlig for forskning, det strategiske årshjul (ca. 90 årlige møder med institutter og centre om strategi, budget&handlingsplan og årsrapport), linjeansvar for universitets forskningscentre og særlige enheder, indgåelse af større samarbejdsaftaler og internationale aftaler om IPR, relationer til private fonde, forskningsinfrastrukturer, forskningsintegritet, pre- og post award støtte, internationale alliancer, policy, kommunikation, m.v.
2007-2011Institutdirektør, DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, (ca. 400 ÅV/300 mio. kr.). Ansvar for ledelse af alle instituttets aktiviteter inden for forskning, overvågning, beredskab, rådgivning, risikovurdering, innovation og uddannelse i fødevaresikkerhed, fødevareteknologi og human ernæring.
2004-2006 Afdelingschef, Afdeling for Epidemiologi og Risikovurdering, Danmarks), Fødevareforskning (DFVF), (ca. 30 ÅV/30 mio. kr.). Forskning, overvågning, beredskab og rådgivning vedr. fødevarebårne sygdomme, zoonoser og smitsomme husdyrsygdomme.
1999-2004  Professor, Dansk Zoonosecenter, Danmarks Veterinærinstitut (DVI), Koordination og ledelse af forskning i zoonoser, antibiotikaresistens og fødevarebårne sygdomme. Etablering og drift af internationale overvågningssystemer og beredskaber.
1999-2000  Sekunderet National Ekspert, Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Geneve, Schweiz. Activities involve strengthening capacities globally to assess, monitor and respond to public health threats from food-producing animals. Other activities involve the development of WHO codes of good practice for antimicrobial usage in food-producing animals and planning and co-ordination of a number of WHO expert consultations.
1994-1999Centerdirektør, Dansk Zoonosecenter, Danmarks Veterinærinstitut (DVI), (ca. 30 ÅV, 35 mio kr.). Danish Zoono­sis Centre. Danish Veterinary Laboratory. Responsible for establishment and leadership of an interdisciplinary and multisector surveillance and research unit at DVL and Statens Serum Institut (Danish Public Health Institute).
1993-1994Forskningsgruppeleder/forsker, Statens Veterinære Serumlaboratorium
1992-1993Forskningsassistent /post.doc, Statens Veterinære Serumlaboratorium
1988-1992Research Fellow/PhD student, Statens Veterinære Serumlaboratorium


Øvrige ansættelser (overlappende med ovenstående)

2002-2017Adjungeret Professor, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
2011-3 mdr.Konstitueret direktør, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
2013-6 mdr.Konstitueret institutdirektør, DTU Matematik, Danmarks Tekniske Universitet
2016-6 mdr.Konstitueret institutdirektør, DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet
2015-2016     Chairman of the High Level Group of the Scientific Advice Mechanism, The European Commission


Akademiske bedømmelser

2002                        Adjungeret Professor i Bakterielle Zoonoser, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, Danmark
1999Professor i Zoonose-epidemiologi ved Danmarks Veterinærinstitut, Danmark
1998                Professor i Fødevaremikrobiologi og –hygiejne, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Veterinær Mikrobiologi, Danmark
1993Seniorforsker (associate professor) i Molekylær Mikrobiologi, Danmarks Veterinærinstitut, Danmark

Priser, Ordener m.v.

2003         Alliance for the Prudent Use of Antibiotics - International Leadership Award to Preserve the Power of Antibiotics. APUA, Boston, USA
2011                       The Dutch SWAB Award (Stichting Werkgroep Antibioticabeleid) in recognition of my role in implementing integrated surveillance programs and promoting rational use of antibiotics worldwide
2015 Ridder af Dannebrog, Danmark
2016Chevallier, Ordre des Palmes Academiques, Republique Francaise


Medlemskaber af videnskabelige akademier og selskaber

                American Association for the Advancement of Science (AAAS)
 American Society for Microbiology (ASM)
 Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)


Assisterende redaktør

2002-2012Emerging Infectious Diseases Journal (CDC)
2006-2010Journal on Zoonoses and Public Health (Blackwell)


Medlemskaber af bestyrelser, udvalg og komiteer (udvalgte)

2021FormandBestyrelsen, International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions
2021-Bestyrelsen, Den Danske Naturfond
2016-2017Bestyrelsen, Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), Danmark
2015 ->Advisory Board, Forsvarsakademiet, Danmark
2014-2017Bestyrelsen, Mejeribrugets Forskningsfond, Landbrug & Fødevarer, Danmark
2014-2017Københavns Erhvervsråd, Københavns Kommune, Danmark
2014-2017Bestyrelsen, Biovalue_SPIR. Samfundspartnerskab om Innovation og Forskning i Bioprocessing, Danmark
2014-2017Bestyrelsen, EIT Climate Knowledge and Innovation Community (Climate KIC), Imperial College London, UK
2014-2017Bestyrelsen, Manufacturing Academy of Denmark (MADE), Samfundspartnerskab om Innovation og Forskning. Danmark
2014-2016Advisory Board, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School, Danmark
2013-2014Udvalg til udarbejdelse af Nationalt Kodeks for Forskningsintegritet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Danmark
2013-2016EU Horizon 2020, Standing Committee on Research Infrastructures, DG Research, Brussels, Belgium
2013-2015EU Horizon 2020, Advisory Group on the Marie Sklodowska Curie Actions, DG Research, Brussels, Belgium
2013-2016          National Committee for Research Infrastructures, The Danish Agency for Science, Technology and Innovation (Vice chair 2013-16, Chair 2016))
2012-2016European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), Working Group on Innovation, Brussels, Belgium
2012-2013Committee for evaluation of the national system to support research on major national and international research infrastructures, The Danish Agency for Science, Technology and Innovation (Chair).
2012-2016Board of Bioneer (Private Danish research and technology service provider for pharma and biotech sector) (Vice chair)
2012-2015National Board for Health Research, Ministry of Health, Danmark
2009-2014Board of International Centre for Research in Organic Food Systems, Minn. Food Agr. Fish., Denmark
2009-2012Board of Danish Centre for Bioethics and Risk Assessment. University of Copenhagen
2007-2017WHO Director Generals’ Roster of Experts established pursuant to Article 47 of the International Health Regulations (2005). Geneva, Switzerland
2006-2011Scientific Advisory Committee for Infectious Diseases, National Public Health Institute, RIVM, Bilthoven, the Netherlands
2005-2015Advisory Committee, Emerging Infectious Diseases Program, the National Health Research Institutes, Republic of China (ROC), Taiwan
2005Chairman, International Independent Scientific Review Committee. Veterinary University of Norway
2003-2004Steering Committee of a National Technological Foresight on Hygiene (MVTU)
2003Drafting group preparing the merger of Danish Veterinary Institute and Institute of Food Safety and Nutrition. Minn. Food Agr. Fish., Denmark
2003-2007Advisory committee, International Research Centre of Veterinary Epidemiology, DVI
2002-2004Scientific Advisory Committee, Institute of Food Safety and Nutrition, Min. Food Agr. Fish., Denmark
2002-2012WHO permanent expert group on Campylobacter and Campylobacter related illness
2002-2009Danish Meat Research Committee. Danish Bacon and Meat Council
2001-2011Chair, Steering Committee of WHO Global Foodborne Disease Network
2000-2005Akademirådet - National Committee for Agricultural Research, Denmark
1999-2000Steering Committee for establishment of a regional food control system in Denmark
1998-1999National Committee for Food Microbiology. National Food Agency, Denmark
1994-1999Scientific Committee on Animal Nutrition, Minn. Food Agr. Fish., Denmark
1993-1997Board member of The Danish Microbiological Society

 

 

ID: 14596485