Harald S. Hansen

Harald S. Hansen

Professor emeritus

Primære forskningsområder

Biokemiske, ernæringsmæssige og farmakologiske funktioner af lipider, med særlig fokus på:

Biologiske funktioner af N-acylethanolaminer, herunder oleoylethanolamide og linoleoylethanolsmides mulige regulation af foderindtaget hus gnavere

Biologiske funktioner af N-acylethanolamin-phospholipider, herunder deres mulige regulation af foderintaget hos gnavere, deres funktion som forstadier for N-acylethanolaminer, og deres rolle ved iskæmi i hjernen.

Hvorledes "føles" kostens fedt i tarmen og hvorledes sendes signaler fra tarm til hjerne angående indtaget af fedt? Her studeres især 2-monoacylglycerols rolle i aktivering af GPR119 og frisætning af hormonet GLP-1 hos mennesker og gnavere, herunder også mulige farmakologiske potentialer.

Studier af hvorledes 2-monoacylglycerol  optages i tarmen

Ernæringsmæssige og biologiske funktioner af polyumættede fedtsyrer (i huuden, som forstadier af biologsik aktive signalstoffer og som komponenter i cellemembraner)

ID: 1303838