Harald S. Hansen

Harald S. Hansen

Professor emeritus

Uddannelse og titler:: 1975:  cand.scient. i Biokemi, ; 1979:  lic.scient. (= Ph.D.) . 1989:  dr.scient.  alle ved Københavns Universitets (KU)

Priser: Undervisningsprisen 1990 og for anden gang Undervisningsprisen 2003 fra Studenterrådet på Farmaceutisk Fakultet, KU.

Ansættelser:

1975-1979   Ph.D.-student, Biochem.Lab. Danmarks Farmaceutisk Højskole;

1979-1985   Post-doc.-scholarships ved same lab. 

1985-1989 Lektor ved samme lab.;

1989-2006 Docent ved Institut for Farmakologi, Danmarks Farmaceutiske Universitet.

2006-        Professor ved Institut for Farmakologi & Farmakoterapi, Farmaceutisk Fakultet, KU  

2005-2010 Adjungeret professor ved Institut for Human Ernæring,, Faculty of Life Sciences, KU.

Inviteret lecturer/chairman ved mere end 34 internationale videnskabelige congresser/symposia i Danmark, England, Frankrig, Italien, Japan, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, USA, Tyskland og Holland.

Hovedvejleder for Ph.D.-studenter: BS Toft (1980); S Jacobsen (1986); JR Nielsen (1988); H Linnebjerg (1988); AM Vinggaard (1992) L Mikkelsen (1993); L Lauritzen (1995), Ch Vermehren (1995); J Matz (1997) AM Strand (1997) HH Hansen (2001) G Petersen (2002) HH Svejgaard (2002) T.Johansen (2003) A.N.Madsen (2007) A.Artmann (2008) S.M.Jensen (2009), T.A.Diep (2010) N.F.Nielsen (2011) E.B.Nygaard (2012), N.W.Andersen (2013), H.Adser (2013), K.K.Hansen (2014).

Med-vejleder for 5 PhD-studenter ved KU og  Århus Universitet.

Farmaceutiske Efteruddannelse Kursusleder: "Lipider og de store folkesygdomme - hjerte-karsygdomme og kræft" (1994, 1995 sammen med Jørn Gry)

Ph.D-Kursusleder: "Biological Membranes. Drug Targets and Absorption Barrier" (1995,1998 med Lona Christrup; 2000 alene, og 2002, 2004 & 2006 sammen med Birger Brodin) ved Farmaceutisk Fakultet, KU.

Har undervist ved Ph.D.-kurser ved Århus Universitet og ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Fungerer som censor ved DTU (1990- ). Har bedømt 24 Ph.D.-afhandlinger og 2 disputatser ved KU, DTU, Syddansk Universitet (SdU) og Lunds Universitet.

Bedømmer af forskningsprojekter for Research Council of Norway (1997,1998), INSERM, Frankrig (2000) og Science Foundation of Ireland (2001).

Medlem af bedømmelsekommiteer for 12 adjunkt/lektorstillinger og 6 professorater ved KU og SdU. 

Referant for the 4th edition of Nordic Nutrition Recommendations (2003)

Professionelle rådgivende og administrative komiteer

Medlem af "International Advisory Committee" ved 7 internationale konferencer i Italien, Schweiz, Østrig og Danmark

Medlem af Bestyrelsen for KU (2007-2007)

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Ernæringsforskning (1992- , næstformand 2005-2008, formand 2008-2011)

Medlem af Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed under Undervisningsministeriet, (1996-2002)

Medlem af Bestyrelsen for:  the International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) (1997-2001)

Medlem af Ernæringsrådet under Familieministeriet (1998-2005, næstformand 2003-2005)

Medlem af Motions- og Ernæringsrådet (2005-2008)

Medlem af ad hoc udvalg: "Børn, fedt og hjerte-kar-sygdomme" (2001-2002), "Den Danske Fedmeepidemi" (2002-2003), "Fisk og sundhed" (2003), "Kost til Gravide" (2003-2004), "Transfedtsyrer" (2004-2006), "Antioxidanter og helbred" (2004-2006), og "Fysisk aktivitet og kosttilskud" (2007-2008)  under Motions- og Ernæringsrådet.

Medlem af ad hoc udvalgs: "Kosttilskud" og "Forbedring af Folsyrestatus" under Fødevareministeriet (2003)

Medlem af "Det Stående Fødevareudvalg", Fødevareministeriet (2003-2005)

Medlem af bestyrelsen for "6 om dage kampagnen" (2003-2005).

Formand for Nationalkomiteen for Ernæring under Videnskabernes Selskab (1998-2002, 2008-2011)

Medlem af redaktionen for Ernæringsrådets Nyhedsbrev (2003-2005)

Medlem af Forskningsudvalget ved Institut for Farmakologi & Farmakoterapi, Farmaceutisk Fakultet, KU (2005- ).

Medlem af Proof-of-Concept udvalget under KU (2006-2007 )

Medlem af Praksisudvalget, KU (2007- ).

Formand for Studienævnet for uddannelsen: Master of Industrial Drug Development (2007-  ).

Medlem af Editorial Board for Biochim.Biophys.Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids (2008-2011).

Den Danske Stats repræsentant ved "EFSA First National Experts Meeting on Dietary Reference Values", Barcelona, Sept. 09.

Medlem af bestyrelsen for Forskningsprojektet "Kost, Kræft og Helbred" under Kræftens Bekæmpelse (2009-  ).

Medlem af Det Danske Naturvidenskabelige Akademi (2002-  )

Medlem af videnskabelige selskaber: Selskabet for Ernæringsforskning; Dansk selskab for Biokemi & Molekylær Biologi, Dansk Farmakologisk Selskab; Dansk Selskab for Neurovidenskab, American Oil Chemist`s Society; Lipidforum (Scandinavian Forum for Lipid Research and Technology); EuroFed; International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL), International Cannabinoid Research Society (ICRS).

Referee-aktivitet for følgende videnskabelige tidsskrifter: Prostaglandins; Biochim.Biophys.Acta; Trends Biochem.Sci.; Br.J.Nutr.; Pharmacol.Toxicol.; Agents & Actions; J.Invest.Dermatol.; Am.J.Obstet.Gynecol.; Thrombosis Res.; J.Neurochem.; Neurochem.Int.; Synapse; Placenta; Food Additives & Contaminants; J.Nutr., J.Neurosci., Cell.Mol.Life Sci., Neuroscience. Radiation Res. Br.J.Pharmacol., Obesity Rev., Chem.Phys.Lipids, Recent Patents on Endocrine Metabolism & Immune Drug Discovery, Chem.Biol.

Publiseringsaktivitet: Mere end 130 videnskabelige artikler og et patent inden for "Biokemiske, ernæringsmæssige og farmakologiske funktioner af lipider"  

Medlem af  Organisationskomiteer for Internationale Congresser

1st Int. Symposium on Trans Fatty Acids, Rungsted, Denmark, Sept. 2005

9th Nordic Nutrition Conference, Copenhagen, Denmark, June 2-4, 2008

20th  Annual Symposium on The Cannabinoids, ICRS, Lund, Sweden, July, 24-27, 2010

Forskningsmidler fra Fonde: Magarineindustriens Forskningsudvalg (MIFU), Det Statslige Forskningsråd, NovoNordisk Fonden, Lundbeckfonden, Carlsbergfondet. Julie Damms Mindefond. Augustinusfonden, Ferrosan. Proof-of-Concept-udvalget, IMK-Almene Fond,. UNIK.

ID: 1303838