Hana Malá Rytter

Hana Malá Rytter

Lektor

Interesseområder

Jeg interesserer mig for hjernens plasticitet, læring, genoptræning og rehabilitering - særligt efter hjerneskade. Hvilke mekanismer anvender hjernen for at tackle en skade og på hvilken måde kan vi - gennem træning og stimulering - understøtte disse mekanismer for at maksimere udbytte af hjernens genopretningspotentiale. Jeg arbejder både med neurovidenskabelig grundforskning og med anvendte neuropsykologiske problemstillinger. 

Desuden er jeg interesseret i hvordan vi skaber evidens inden for hjerneskaderehabilitering - og hvordan den forskningsmæssige viden vi har implemmenteres i praksis.

Mine aktuelle forskningsprojekter søger at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvordan forstår vi bedst det såkaldte postcommotionelle syndrom og hvordan behandler vi langvarige følger efter hjernerystelse (hør fx https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/37892406/hjernerystende-nyt)
 • Hvordan kan man støtte den hjerneskadede i at genfinde sig selv igen
 • Hvordan skal det rehabiliterende miljø udformes så det bedst støtter op om hjernens plasticitet og genopretning af tabte funktioner
 • Hvordan kan vi konceptualisere kognitive evner - med udgangspunkt i rumlig orientering - og sammenkoble denne viden med viden om hjenrens netværk
 • Hvilken rolle spiller konteksten ift. bestemte neurale netværk der muliggør rumlig orientering.

 

Specialevejledning: Jeg vejleder teoretiske såvel som empiriske specialer indenfor kognitionspsykologi, kognitiv neurovidenskab, neuropsykologi, og (neuro)psykiatri samt rehabilitering af kognitive forstyrrelser ifm. sygdomme i hjernen.

Eksempler på emner for specialer jeg har vejledt:

Hjernens plasticitet i den raske hjerne, hjernens plasticitet i relation til hjerneskade hos voksne, hjernens plasticitet og effekt af tidlig hjerneskade, helhedsorienteret tilgang til hjerneskade- rehabilitering, biologisk og psykologisk forståelse af postcommotionel syndrom, teknologiske hjælpemidler i hjerneskaderehabilitering, billedediagnostik (fMRI, DTI) koblet til funktionel formåen (fx ifm neuropsykologisk testning), funktionel organisering af anatomiske strukturer (fx præfrontal cortex og fleksibel strategiselektion), effekt af kombineret behandling efter hjerneskade (farmakologisk og adfærdsmæssig træning), oplevelse af identitetsændringer efter hjerneskade, PTSD og kognitiv terapi, bipolar lidelse og kognitiv terapi, sportsudøvers kognitive og emotionelle evner til at klare modgang, etc.  

Aktuelt skal særligt studerende, interesseret i rehabilitering efter hjerneskader, rehabiliteringsprocesser generelt, genoptræning vha. teknologiske hjælpemidler samt hjernerystelse og postcommotionel syndrom være velkomne til at kontakte mig mhp. emneinspiration.

Primære forskningsområder

 • Funktionel, kognitive neurovidenskab
 • Hjernens plasticitet 
 • Neurorehabilitering - principper og teknikker for posttraumatisk genopretning efter hjerneskade 
 • Genoptræning efter hjerneskade - hvornår, hvor meget, hvordan 
 • Strategier til støtte af funktionel genopretning efter hjerneskade (fra milde hjernerystelser til svære skader)
 • Farmakologisk behandling af/efter hjerneskade 
 • Ikke-farmakologisk behandling efter hjerneskade 
 • Hjernens associative systemer, primært prefrontal cortex og hippocampus

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg holder forelæsninger og/eller står for seminarholdundervisning inden for følgende fag:

Biologisk psykologi og neuropsykologi, herunder neural plasticitet
Kognitionspsykologi
Neuropsykologi, rehabiliteringspsykologi og klinisk psykologi med neural vinkling, herunder (neuro)psykiatri                                                                                     

Jeg vejleder både bachelor opgaver og specialer inden den brede kognitionspsykologi og neuropsykologi.

 

ID: 12001