Hana Malá Rytter

Hana Malá Rytter

Lektor

Sprogkundskaber

Sprog, der tales flydende:
engelsk, dansk, tjekkisk, spansk

Akademiske grader: 

Cand. psych. fra Palacky Universitet, Olomouc, Tjekkiet (januar 2002) - november 2002 givet ækvivalering til dansk cand.psych. 
Ph.d. grad i psykologi (med specialisering i kognitiv neurovidenskab) ved Københavns Universitet (januar 2008).

Ansættelser:

 • Aktuelt: 2017 - : Neuropsykolog ved Neurologisk afd., Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, DK
 • Aktuelt: 2013 – : Lektor i kognitionspsykologi og neuropsykologi, Institut for Psykologi, KU, DK
 • januar 2008 til 2012 - adjunkt ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • januar 2008 til 2011- seniorforsker ved specialsygehus Center for Hjerneskade, København
 • februar 2010-januar 2011 - ekspert konsulent ved Sundhedsstyrelsen, Danmark; projekt: Medicinsk teknologivurdering af hjerneskaderehabilitering
 • august - november 2007 - forskningsstipendiat ved Stroke and Neuroplasticity Laboratory, Memorial University of Newfoundland, St. John's, Canada (støttet af KU's satsningsområde Krop og Bevidsthed)
 • juli 2004 - juli 2007 - ph.d.stipendiat ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • april 2003 - juni 2004 - Amanuensis i Kognitions- og Indlæringspsykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • april 2002 - marts 2003 - Amanuensisvikar i Kognitions- og Indlæringspsykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • januar 2002 - cand. psych. fra Palacky Universitet, Olomouc, Tjekkiet (november 2002 givet ækvivalering til dansk cand. psych.)

Orlov:

2012–2013 and 2010–2011: Barsels- og forældreorlov

Forskningserfaring og kvalifikationer:

Grundvidenskabelige (præ-kliniske) og kliniske studier inden for kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi med fokus på erhvervet hjerneskade og understøttelse af genopretning gennem farmakologisk behandling og/eller kognitiv træning. Har omfattende erfaring med alle faser af forskningsprocessen, inkl. projektdesign, management, dataanalyse, resultatopgørelse og publicering. Har superviseret og koordineret parallelle forskningsprojekter og fungeret som ‘lab manager’. Har erfaring med systematisk vurdering af evidens og medicinsk teknologi vurdering. Har erfaring med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Undervisningserfaring og vidensspredning:

Omfattende undervisningserfaring ved både akademiske (KU, Aalborg Uni) og ikke-akademiske institutioner (f.x. Folkeuniversitetet København, Danish Study Abroad, Akademiet for talentfulde unge). Undervisningsemner: hjernens opbygning og funktion, hjernens plasticitet, kognitiv genopretning efter hjerneskade, biologisk psykologi (fx farmaka og hjernen), neuropsykologisk rehabilitering, hjerneskaderehabilitering og evidenstilgange, kognitionspsykologi og kognitive forstyrrelser, kognitiv træning. Undervisning på bachelor, kandidat og ph.d.niveau. Ph.d. vejleder for ph.d.studerende. Bidrager jævnligt til media og presse. Holder ad hoc foredrag og kurser.

Faglige hverv etc.:

 • 2018 – Medlem af styregruppe for projektet ”Pårørende til hjerneskadede”
 • 2017 – Medlem af arbejdsgruppen vedr. tilretning af Imlementeringsplan for Forløbsprogrammet i RegionH
 • 2016 – 2017 - medlem af Arbejdsprogrammet for hjerneskaderehabilitering, Dansk Psykolog Forening
 • 2015 – medlem af arbejdsgruppe ifm. Forløbsbeskrivelse for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade,  Socialstyrelsen
 • 2014 – ad hoc ekspert ifm. Central Udmelding for voksne med erhvervet hjerneskade, Socialstyrelsen
 • 2010 – ansvarlig for kognition ifm. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering (MTV), Sundhedsstyrelsen

Ledelsesmæssige og organisatorisk erfaring:

 • 2012-2015 – forskningsleder ved RCT studie ‘Langvarige følger efter commotio cerebri’
 • 2014-2017 – formand for Task Force Voksne, Hjerneskadeforening, DK
 • siden 2013 – formand for Det Rådgivende Ekspertpanel, Hjerneskadeforening, DK
 • 2008-2012 – forskningskoordinator ved Research Centre for Brain Injury Rehabilitation (ReCBIR), DK
 • 2008-2016 – Viceleder af The Unit for Cognitive Neuroscience (UCN), KU
 • 2003-2007 – lab manager ved The Unit for Cognitive Neuroscience (UCN), KU
 • Ansvarlig for organisering af 3 internationale konferencer og adskillige ph.d.kurser, medlem af komiteen bag National konference om hjerneskade (2015)

Anden organisatorisk erfaring:

                    
Medlemskaber:

Medlem af The Society for Neuroscience (SfN), USA, siden forår 2005

Medlem af Dansk Selskab for Neurorehabilitering, siden februar 2008 

Bevillinger:

 • 3.100.000 DKK: “Langvarige følger efter commotio cerebri” (Forebyggelsesfonden)
 • 6.033.000 DKK: “Social kognition og kommunikation belyst gennem erhvervet hjerneskade” (Det frie forskningsråd for kultur og kommunikation)
 • 90.000 CAD (ca. 500.000 DKK) Postdoc stipendium fra Heart and Stroke foundation, Canada, emne: Recovery after stroke: enhancing neuronal plasticity through pharmacological and non-pharmacological strategies.
 • Rejsestipendium fra KUs satsningsområde Krop og Bevidsthed, tildelt forår 2007

Formidlingsaktiviteter:

 • Kursusafholdelse ved Folkeuniversitet København
 • Oplægsholder ved Hjerneugen
 • Oplægsholder ved Forskningens døgn
 • Oplægsholder hos foreninger og lign.
 • Bidrager jævnlig til media og presse
 • Kurser for DP

Uddannelse

cand.psych., ph.d.

ID: 12001