Dorte Lisbet Nielsen

Dorte Lisbet Nielsen

Professor emerita

Medlem af:

  • Klinisk onkologi

Primære forskningsområder

  • Resistens mekanismer i cancer celler
  • Tidlige kliniske onkologiske forsøg (fase I)
  • Kliniske studier vedrørende prognostiske og prædiktive biomarkører ved og medicinsk behandling af cancer mammae og kolorektal cancer
  • Kardiotoxicitet ved behandling med cytostatika og/eller targeteret behandling
  • Respons evaluering i forbindelse med targeteret behandling

Aktuel forskning

Igangværende forskning omfatter 1) onkologiske fase I forsøg, 2) prædiktive markører (inklusiv mikroRNA profiler) for følsomhed over for kemoterapi og targeteret behandling (irinotecan og cetuximab) hos patienter med kolorektal cancer, 4) prædiktive markører ved c mammae, 4) fase II studier af irinotecan ved brystkræft i samarbejde med Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG), 5) fase II studier vedrørende intrahepatisk kemoterapi samt 6) undersøgelser af trastuzumab, anthracyklin og 5-fluorouracil kardiotoksicitet.

ID: 10804194